Drepturile copiilor cu dizabilitati

Prestatii sociale si facilitati pentru copilul cu handicap - se acorda copiilor cu dizabilitati in conformitate cu prevederile Legii 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.
Cine poate beneficia? Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului, in termen de valabilitate.

Cuprins:

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 106 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1065 lei sau asistent personal;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.

Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 79 lei;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 39 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.

Copilul cu afectiuni renale care necesita HEMODIALIZA in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi legale si asistentii personali sau insotitorii copiilor cu handicap care necesita hemodializa.

NU pot beneficia de drepturile prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice.

UPDATE: Incepand cu 1 ianuare 2018, in conformitate cu OUG nr. 60/2017, creste valorea prestatiilor sociale, dupa cum urmeaza:

 • de la 349 lei (243 lei indemnizatia lunara si 106 lei bugetul personal complementar) la 450 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018 si la 500 lei, incepand cu 1 iulie 2018, pentru persoanele adulte cu handicap grav;
 • de la 272 lei (193 lei indemnizatia lunara si 79 lei bugetul personal complementar) la 350 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018 si la 375 lei, incepand cu 1 iulie 2018, pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;
 • de la 39 lei (bugetul personal complementar) la 50 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018 si la 60 lei, incepand cu 1 iulie 2018, pentru persoanele adulte cu handicap mediu.
 • de la 106 lei (bugetul personal complementar) la 250 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018 si la 300 lei, incepand cu 1 iulie 2018, pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • de la 89 lei (bugetul personal complementar) la 150 lei incepand cu 1 ianuarie 2018 si la 175 lei, incepand cu 1 iulie 2018, pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • de la 39 lei (bugetul personal complementar) la 50 lei incepand cu 1 ianuarie 2018 si la 60 lei, incepand cu 1 iulie 2018 pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.

Mai multe detalii, AICI

Bine de stiut:

Copiii cu dizabilitati beneficiaza de:

 • ocrotirea sanatatii (tratament si recuperare);
 • dreptul la educatie si formare profesionala;
 • servicii sociale si prestatii sociale;
 • accesul la cultura, sport si turism - gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • evaluarea si reevaluarea conditiei fizice de catre Comisie la domiciliu in cazul in care copilul nu se poate deplasa;
 • asistenta medicala gratuita;
 • medicamente gratuite;
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%;
 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • dreptul la asistenta juridica;
 • transport (gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic );
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Accesul la educatie a copilului cu dizabilitati

Accesul in unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Drepturile elevului cu dizabilitati

Educatia copiilor cu dizabilitati este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante.

 • masa si cazare gratuite in internatele scolare;
 • unitati de invatamant special, formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii;
 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor. Pentru copiii, elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani se organizeaza, dupa caz, grupe sau clase in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati. Scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de clase sau de grupe in spitale se fac de catre inspectoratul scolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei;
 • scolarizarea in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant;
 • invatamantul special si special integrat care reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, adaptata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale;
 • studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, valoarea reducerii asiguandu-se din bugetul institutiilor de invatamant publice sau private. In situatia in care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, iar aceasta nu este rezolvata favorabil, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii;
 • locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant impreuna cu asistentii personali. In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant;
 • gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, cu metroul si cu navele pentru transport fluvial;

Elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale - CES, pot dobandi calificari profesionale corespunzatoare tipului si gradului de deficienta.

La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.

Evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educationala, denumite in continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare si de orientare scolara si profesionala, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, acordandu-se prioritate integrarii in invatamantul de masa. CJRAE cuprind si centrele logopedice interscolare. Stabilirea gradului de deficienta al elevilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, in colaborare cu comisiile pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilul.

Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti (art. 6 din HG 1251/2005, art. 102 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.574/2011).

Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale - CES, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, care nu sunt inclusi in sistemul de protectie sociala, beneficiaza de alocatia de hrana si drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive. (art. 51 alin 2 din Lg. 1/2011 modif., alin. 7 din Lg. 272/2004 modif si HG 904/2014).

Drepturile prevazute (alocatia zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte) se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. (art. 26 alin. 2 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.574/2011, modificat prin Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii Știintifice nr. 5.036 / 2015)Parintii se adreseaza cu o cerere unitatii scolare frecventate de copil, aceasta institutie fiind in masura sa faca demersurile necesare catre institutiile finantatoare ale scolilor, Consiliile locale/judetene, institutii finantatoare ale scolilor care, in limita bugetelor, ar putea aloca sume pentru copii/elevii cu cerinte educationale speciale, (CES) integrati in invatamantul de masa si care detin certificate de orientare scolara si profesionala.

Drepturile insotitorilor copiilor cu handicap

Act normativ de baza: OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Valabil de la 1 iulie 2016

 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1065 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • SUMA SUPLIMENTARA pentru situatiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de nasteri - 905 lei (OUG nr. 111/2010, Art 5);
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului - 531 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 7 ani - 1065 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie - 531 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani - 479 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 373 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 373 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 160 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 479 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 160 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).

!!! Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului

Acte necesare pentru obtinerea prestatiilor si facilitatilor sociale

Dosarul pentru obtinerea prestatiilor sociale pentru copiii cu dizabilitati trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. Pentru copii cu dizabilitati care obtin pentru prima data un certificat de incadrare in grad de handicap (cazuri noi):

 • Certificat handicap si Hotarare incadrare in grad de handicap;
 • Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale (model cerere copii, copii cu HIV);
 • Copie plan recuperare;
 • Copie ancheta sociala;
 • Copie certificat de nastere copil (pentru copiii pana in 14 ani);
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA);
 • Dosar cu sina.

2. Pentru copii detinatoari de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla deja in plata in evidenta DGASPC (prelungiri):

 • Certificat handicap de incadrare in grad de handicap;
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA).

Beneficiaza de facilitati (RATB, METROU, bilete SNCFR/AUTO) si urmatoarele persoane:

 1. insotitorii copiilor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 2. insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 3. asistentii personali ai copiilor cu handicap grav.

Reprezentantii legali ai copiilor cu handicap grav si accentuat, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transporta un copil cu handicap posesor de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita in locurile publice special amenajate.

Acte necesare:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • certificate de nastere (in cazul minorilor) - copie si original;
 • act identitate tutore (in cazul minorilor) - copie si original;
 • o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au in ingrijire beneficiaza, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

In cazul ingrijitorului persoanei cu handicap se depun urmatoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • actul de identitate ingrijitor - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • talon si cartea de identitate a autoturismului;
 • ancheta sociala.

Tipizate: Cerere rovinieta insotitor

Drepturile universale ale copilului, pe scurt

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Conventia Drepturilor Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului - civile, politice, economice, sociale si culturale si prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului într-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie.

In Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si Legea 272/2004, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

Libertatea de expresie

Copilul este liber sa primeasca si sa dea mai departe orice informatie care corespunde interesului lui. Parintii sau persoanele care au copii in ingrijire sunt obligati sa ofere informatii, sfaturi si explicatii copiilor si sa le permita sa isi exprime propriile idei si pareri. Copiii sunt liberi sa practice propria lor religie.

Drepturi cu privire la discriminare

Act normativ de baza: Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. Hotararea se emite in termen de 90 de zile de la data sesizarii. Competenta pentru solutionare este si instanta civila de judecata care dispune acordarea de daune/restabilirea situatiei anterioare si eliminarea efectelor discriminarii.

Dreptul la asistenta pentru copiii aflati in conflict cu legea

Pana la varsta de 14 ani, copiii nu raspund in fata legii. Dupa varsta de 14 ani daca fapta prevazuta de legea penala savarsita de copilul care nu raspunde penal, prezinta un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protectia copilului poate decide plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat de supraveghere a copiilor care au comis infractiuni.

Dreptul copilului de a fi protejat impotriva exploatarii economice

Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii si nu poate fi constrans la o munca ce comporta un posibil risc sau care ii poate compromite educatia sau dauna sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale. Varsta minima de angajare este 15 ani. Autoritatile publice trebuie sa se asigure ca nici un copil nu este angajat sub varsta legala, in locuri periculoase sau impotriva vointei lui.

Dreptul de a fi protejat de orice forma de violenta, abuz sau neglijenta

Persoanele care lucreaza cu copiii au obligatia de a raporta serviciilor publice orice caz suspect de abuz sau neglijenta. Legea interzice orice fel de pedeapsa fizica, acasa sau intr-o institutie care ar trebui sa se ocupe de protejarea sau educatia copilului.

In Romania exista linia telefonica gratuita pentru protectia copilului 116 111 ce ofera sprijin si consiliere pentru parinti si copii.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează