Indemnizatia de handicap va fi majorata din 1 martie 2022, odata ce Indicele Social de Referinta va creste cu rata medie anuala a inflatiei.

In conformitate cu Legea nr. 225/2021, valoarea indicatorului social de referinta (ISR) se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru anul 2021, rata anuala a inflatiei, potrivit INS, este de 5,1%. 

Astfel, de la 1 martie 2022 vor creste cu 5,1% prestatiile sociale ale persoanelor cu dizabilitati, indemnizatiile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, venitul minim garantat, alocatiile pentru copii, ajutorul de somaj, ajutorul pentru incalzire sau venitul minim garantat. 

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

 • indemnizatie de insotitor pentru persoanele cu handicap grav;
 • indemnizatie handicap lunara, indiferent de venituri; valoarea indemnizatiei difera in functie de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoarea acestuia difera, de asemenea, in functie de gradul de handicap.

Sprijinul financiar pentru persoanele cu handicap este reglementat de Legea 448/2006, modificata prin OUG nr. 60/2017, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In articolul III din OUG nr. 60/2017 se precizeaza:

Incepand cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) si (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
(i) 70% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 53% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 22% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:
a) 60% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap grav;
b) 35% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap accentuat;
c) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap mediu.

Indicatorul social de referinta este reglementat de Legea nr. 76 din 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Valoarea ISR pentru anul 2021 este de 500 de lei, iar indemnizatia lunara pentru adultul cu handicap grav 70% din ISR, iar pentru adultul cu handicap accentuat este 50% din ISR. La aceasta suma se adauga si un buget complementar lunar, achitat indiferent de venituri. Valoarea acestuia este intre 12 si 30% din ISR, in functie de gradul de handicap.

Indemnizatie handicap 2022, majorare din luna martie

Indicatorul Social de Referinta reprezinta o unitate a carei valoare este echivalentul unei anumite sume, in lei. In baza acesteia sunt determinate beneficiile sociale acordate din bugetul de stat, printre care si indemnizatia pentru persoanele cu handicap. In prezent, ISR are valoarea de 500 de lei, acelasi nivel din 2008, ceea ce inseamna ca va ajunge la 525,5 lei de la 1 martie 2022

Potrivit reprezentantilor Ministerului Muncii, s-a adoptat Legea nr. 225/2021 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, care prevede majorarea ISR cu rata medie anuala a inflatiei, incepand cu luna martie a fiecarui an. Drept urmare, incepand cu 1 martie 2022 va creste si valoarea prestatiilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati cu rata medie anuala a inflatiei.

INTREBARI FREVENTE

Ce indemnizatie handicap 2022 primeste adultul cu handicap grav?
Pentru lunile ianuarie si februarie 2022, adultul cu handicap grav primeste o indemnizatie de handicap, indiferent de venituri, in cuantum de 350 lei pe luna. La acesti bani se adauga un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 150 lei.
Incepand cu luna martie 2022, potrivit calculelor ProStemCell.ro, indemnizatia de handicap va fi de 368 lei iar bugetul complementar de 158 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultului cu handicap grav va creste cu 26 lei.

GRADUL I
- indemnizatie lunara 500x70% = 350 lei
- buget personal complementar 500x30% = 150 lei
Total: 350+150 = 500 lei

Perioada martie 2022 - februarie 2023:

- indemnizatie lunara 525,5x70% = 367,85 lei
- buget personal complementar 525,5x30% = 157,65 lei
Total: 368+158 = 526 lei

Cum pot beneficia de scutire pe veniturile salariale daca am handicap grav?
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati precizeaza ca, potrivit prevederilor Codului Fiscal, persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe salariu, cu conditia depunerii catre angajator a unei cereri insotita de copia certificatului de incadrare in grad de handicap.

Care este indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav?
Potrivit articolului 58, alineatul 3, din Legea 448/2006, adultul cu handicap grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi. Conform Directiei de Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului, indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav este in cuantum de 1.524 lei (incepand cu 01.2022) sau exista posbilitatea angajarii unui asistent personal pe salariul de 1.524 lei net.

Ce indemnizatie handicap 2022 primeste adultul cu handicap accentuat?
Pentru lunile ianuarie si februarie 2022, indemnizatia lunara, indiferent de venituri este in cuantum de 265 lei. La aceasta, se adauga un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 110 lei. 
Incepand cu luna martie 2022, potrivit calculelor ProStemCell.ro, indemnizatia de handicap va fi de 279 lei iar bugetul complementar de 116 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultului cu handicap accentuat va creste cu 20 lei.

GRADUL II
- indemnizatie lunara 500x53% = 265 lei
- buget personal complementar 500x22% = 110 lei
Total: 265+110 = 375 lei

Perioada martie 2022 - februarie 2023:

- indemnizatie lunara 525,5x53% = 278,515 lei
- buget personal complementar 525,5x22% = 115,61 lei
Total: 279+116 = 395 lei

Ce indemnizatie handicap 2022 primeste adultul cu handicap mediu?
Beneficiezi de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 60 lei - 12% din ISR, (incepand cu 07.2018 conform OUG nr. 60/2017) si de 63 lei din data de 1 martie 2022.

Pe langa indemnizatie handicap 2022, ce facilitati din partea statului primesc persoanele cu handicap?
Persoanele adulte cu handicap beneficiaza de:
- asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
- dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti;
- card de parcare;

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de:
- legitimatie STB; abonament de metrou; gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) - facilitati valabile si pentru persoanele cu handicap accentuat.
- scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale, pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
- suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani;
- scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu, scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap;
- scutire de la plata impozitului pentru venituri din activitati independente, salarii, pensii, act. agricole;
- exceptare de la plata CASS pentru veniturile obtinute in baza Legii 448/2006;
- posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Municipiului Bucuresti;
- posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii, cu sau fara dizabilitati, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?
Drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr.111/2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:
a) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap de la 0-3 ani in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata - incepand cu luna martie 1.314 lei) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010};
b) stimulent lunar de insertie acordat pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 4 ani, in cuantum fix la 650 lei). Acesta se acorda cu conditia reintoarcerii parintelui la activitatea profesionala.
c) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.314 lei.
Indemnizatia se acorda persoanelor care au in ingrijire copii cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani si care au beneficiat de drepturile stabilite de OUG nr.111/2010 si care doresc sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010}
d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010

Cat primesc parintii sau tutorele pentru ingrijirea unui copil cu handicap din martie 2022?
- 315 lei (60% din ISR), pentru ingrijirea copilului cu handicap grav;
- 184 lei (35% din ISR), in cazul copilului cu handicap accentuat;
- 63 lei (12% din ISR, in cazul copilului cu handicap mediu.

Concediul de crestere a copilului.
Concret, pentru ca, potrivit OUG 111/2010, valoarea indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va ajunge, incepand din martie, la 1.314 lei.

Care este procedura pentru incadrarea in grad si tip de handicap? Ce acte trebuie sa pregatesc pentru a beneficia de indemnizatie handicap 2022?
In articolul 7 alin. 1 din Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, sunt detaliate Documentele necesare in vederea evaluarii complexe, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
a. cerere-tip de evaluare complexa;
b. copie de pe documentele de identitate;
c. documente medicale :
1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte Cu Handicap);
3. copii de pe biletele de externare, daca este cazul;
4. investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
e) adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careia persoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri.

Dreptul la ajutor social se acorda la o luna dupa ce persoana a fost incadrata cu grad de handicap.

Pentru adulti, mai multe detalii AICI iar pentru copii, AICI

Angajatii cu handicap se pot pensiona mai repede
Persoanele angajate care au handicap grav, accentuat sau mediu beneficiaza, mai nou, de o pensionare mai rapida, fara sa se tina seama de momentul la care au capatat dizabilitatea, potrivit OUG 94/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021. Astfel prin OUG nr. 94/2021, s-a eliminat din Legea pensiilor (263/2010) o discriminare care permitea pensionarea mai rapida a celor care au capatat un handicap inainte de asigurarea in sistemul public de pensii.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 prin care se constata ca sintagma "preexistent calitatii de asigurat" din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este declarata neconstitutionala, intrucat Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 produce efecte atat asupra inscrierilor noi la pensie, cat si asupra drepturilor de pensie aflate in plata, in cazul persoanelor care fac dovada indeplinirii noilor conditii de acordare a pensiei, se impune modificarea art. 58 si 76 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea expresa a sintagmei declarate neconstitutionala, pentru a fi preintampinate efectele negative generate de interpretari neunitare in ceea ce priveste stabilirea stagiului de cotizare, in raport cu gradul de handicap, la stabilirea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Avand in vedere ca elementele sus-mentionate constituie situatii extraordinare care impun adoptarea de masuri imediate, in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, si faptul ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra unei categorii importante de beneficiari ai sistemului public de pensii, in sensul in care stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie este determinata de data ivirii handicapului, de stagiile de cotizare realizate in conditii de handicap, existand riscul acordarii unor drepturi eronate, sens in care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Prevederile din Ordonanta de Urgenta 94/2021 arata ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare si a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap, si nu doar cei care au capatat handicapul inainte de asigurarea la pensii.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, alineatele (1^1) si (1^2) vor avea urmatorul cuprins:
(1^1) Avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, isi prelungesc valabilitatea pana la data de 1 septembrie 2023, data pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.
(1^2) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2018 si data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza contributia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Articolul 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor complete de cotizare prevazute in anexa nr. 5, dupa cum urmeaza:
a) 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
c) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

3. Articolul 76, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare prevazute la art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Cat este pensia de handicap?
Este una dintre cele mai frecvente intrebari. In Romania nu exista pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate si indemnizatie de handicap. Cele doua se pot cumula. Mai multe detalii, AICI

Calcul pensie de invaliditate
Articolul 94 din Legea 263/2010 mentioneaza: cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicita pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie.

 1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte, rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani in care acesta a cotizat.
 2. Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate in anul calendaristic respectiv.
 3. Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru lunile in care Institutul National de Statistica nu comunica castigul salarial mediu brut, se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, la stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.

Pentru stagiul potential, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat in calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plata a pensiei de invaliditate. Mai multe detalii, AICI

Indemnizatia de insotitor
Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor este de 1.269 lei, in intervalul ianuarie 2022 - decembrie 2022.

Masuri ale Guvernului pentru majorarea pensiilor
In sedinta de Guvern din 15 decembrie 2021 a fost stabilit un pachet de masuri sociale in beneficiul pensionarilor. Astfel a fost stabilita majorarea punctului de pensie cu 10% incepand cu luna ianuarie a anului 2022 de la 1.442 de lei la 1.586 de lei. De asemenea, membrii Guvernului au decis cresterea indemnizatiei sociale pentru pensionari cu 25%, de la 800 de lei la 1.000 de lei, incepand cu anul 2022.

Indemnizatie compensatorie din ianuarie 2022
Potrivit OUG 126/2021, publicata in Monitorul Oficial din ianuarie 2022, persoanele cu dizabilitati (care au primit indemnizatie si in decembrie 2021) vor primi a XIII-a indemnizatie compensatorie in ianuarie 2022. Decizia este valabila atat pentru persoanele adulte, cat si pentru copiii cu dizabilitati.

 • adultii cu dizabilitati vor primi 350 de lei pentru handicap grav, 265 de lei pentru handicap accentuat si 60 de lei pentru handicap mediu;
 • parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie sociala va primi 300 de lei pentru handicap grav, 175 de lei pentru handicap accentuat si 60 de lei pentru handicap mediu.

Conditii de acordare a indemnizatiei compensatorii:
Cea de-a XIII-a indemnizatie acordata din oficiu, singura conditie pentru a o primi este sa fi primit indemnizatie handicap si in decembrie 2021.
Este un drept special, acordat persoanelor cu dizabilitati, prin urmare nu poate fi recuperata de stat sau executata silit si nici nu se ia in calcul la stabilirea drepturilor privind venitul minim garantat, a celor privind alocatia pentru sustinerea familiei si nici a celor privind masurile de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

COMMENTS 

Postat la
%b %07, %2022
Postat de
Oniceag
Indemnizația compensatorie Ian 2022
Va rog,unde mă pot interesa daca a fost sau nu data aceasta indemnizație unu adult cu handicap grav. Persoana ce este însoțitor al unei persoane cu handicap grav ,care are o pensie obținută la limita de vârstă poate adăuga la pensie și anii in care este însoțitor ?
Postat la
%b %22, %2022
Postat de
Mihai Vlad
Poprire asupra Indemnizatiei de insotitorie
Buna ziua,
Am rugamintea sa ma ajutati cu un raspuns si anume/Indemniza tia pentru insotitor, si celelalte indemnizatii de handicap pot fi poprite?

Multumesc,
M, Vlad
Postat la
%b %02, %2022
Postat de
Mona si Dan
POPRIRE ASUPRA INDEMNIZATIEI DE INSOTITORIE
Stimate domn Mihai Vlad ,
Precizez ca sunt un simplu om, iar raspunsurile mele le redactez din prietenie si solidaritate cu cei care pun intrebari pe Prostemcell.ro
Conform legii (codul civil), indemnizatiile cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii. De asemenea ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca nu pot fi poprite.
Va rog sa luati legatura cu executorul judecatoresc pentru clarificarea situatiei.
Postat la
%b %02, %2022
Postat de
Mona si Dan
INDEMNIZAȚIA COMPENSATORIE IAN 2022
Domnule/Doamna Oniceag,
Precizez ca sunt un simplu om, iar raspunsurile mele le redactez din prietenie si solidaritate cu cei care pun intrebari pe Prostemcell.ro
In primul rand persoana ( adultul ) cu handicap grav trebuie sa detina acte care dovedesc handicapul. Adica un Certificat de incadrare in grad de handicap. In baza acestui certificat, persoana beneficiaza de Legea 448 din 6 decembrie 2006. In baza acestei legi, insotitorul poate fi si un pensionar pentru limita de varsta, dar cu acordul primariei sau al Comisiei Judetene de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Toate aceste raspunsuri le veti primii daca mergeti si intrebati la Directia Generala de Asistenta Socialla si Protectia Copilului din judetul in care locuieste persoana cu handicap grav.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează