Indemnizatia de handicap va fi majorata din 1 martie 2023, odata ce Indicele Social de Referinta va creste cu rata medie anuala a inflatiei.

In conformitate cu Legea nr. 225/2021, valoarea indicatorului social de referinta (ISR) se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru anul 2022, rata anuala a inflatiei, potrivit INS, este de 13,8%. 

Din martie 2023 vor creste cu 13,8% prestatiile sociale ale persoanelor cu dizabilitati, indemnizatiile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, venitul minim garantat, alocatiile pentru copii, ajutorul de somaj, ajutorul pentru incalzire sau venitul minim garantat. Astfel, ISR va creste de la 525,5 lei, cat e acum, la 598 de lei.

Prestatiile sociale ale persoanelor cu dizabilitati care vor creste din martie 2023

 • indemnizatie de insotitor pentru persoanele cu handicap grav;
 • indemnizatie handicap lunara, indiferent de venituri; valoarea indemnizatiei difera in functie de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoarea acestuia difera, de asemenea, in functie de gradul de handicap.

Sprijinul financiar pentru persoanele cu handicap este reglementat de Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In articolul III din OUG nr. 60/2017 se precizeaza:

(4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
(i) 70% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 53% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 22% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:
a) 60% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap grav;
b) 35% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap accentuat;
c) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap mediu.

Creste indemnizatia de handicap daca se majoreaza valoarea ISR

Indemnizatie handicap 2023, majorare din luna martie

Ce indemnizatie handicap 2023 primeste adultul cu handicap grav?
Incepand cu luna martie 2023, potrivit calculelor ProStemCell.ro, indemnizatia de handicap va fi de 419 lei iar bugetul complementar de 179 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultului cu handicap grav va fi de 598 ei.

GRADUL I
- indemnizatie lunara 598x70% = 419 lei
- buget personal complementar 598x30% = 179 lei
Total: 419+179 = 598 lei

Care este indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav?
Potrivit articolului 58, alineatul 3, din Legea 448/2006, adultul cu handicap grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi. Indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav este in cuantum de 1.898 lei nei (plata cu 02.2023) sau exista posbilitatea angajarii unui asistent personal pe salariul de 3.000 lei brut, respectiv 1.898 lei net.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

Ce indemnizatie handicap 2023 primeste adultul cu handicap accentuat?
Incepand cu luna martie 2023, potrivit calculelor ProStemCell.ro, indemnizatia de handicap va fi de 317 lei iar bugetul complementar de 132 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultului cu handicap accentuat va fi de 449 lei.

GRADUL II
- indemnizatie lunara 598x53% = 317 lei
- buget personal complementar 598x22% = 132 lei
Total: 317+132 = 449 lei

Ce indemnizatie handicap 2023 primeste adultul cu handicap mediu?
Beneficiezi de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 72 lei - 12% din ISR.

Indemnizatie compensatorie in ianuarie 2023
Potrivit OUG 126/2021, persoanele cu dizabilitati (care au primit indemnizatie si in decembrie 2022) vor primi a XIII-a indemnizatie compensatorie in ianuarie 2023. Decizia este valabila atat pentru persoanele adulte, cat si pentru copiii cu dizabilitati.

 • adultii cu dizabilitati vor primi 368 de lei pentru handicap grav, 279 de lei pentru handicap accentuat si 64 de lei pentru handicap mediu;
 • parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie sociala va primi 316 de lei pentru handicap grav, 184 de lei pentru handicap accentuat si 64 de lei pentru handicap mediu.

Cat primesc parintii sau tutorele pentru ingrijirea unui copil cu handicap din martie 2023?
- 359 lei (60% din ISR), pentru ingrijirea copilului cu handicap grav;
- 209 lei (35% din ISR), in cazul copilului cu handicap accentuat;
- 72 lei (12% din ISR, in cazul copilului cu handicap mediu.

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii, cu sau fara dizabilitati, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?
Drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr.111/2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:
a) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap de la 0-3 ani in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata - incepand cu luna martie 1.495 lei) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010};
b) stimulent lunar de insertie acordat pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 4 ani, in cuantum fix la 650 lei). Acesta se acorda cu conditia reintoarcerii parintelui la activitatea profesionala.
c) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.495 lei.
Indemnizatia se acorda persoanelor care au in ingrijire copii cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani si care au beneficiat de drepturile stabilite de OUG nr.111/2010 si care doresc sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010}
d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010

Concediul de crestere a copilului.
Concret, pentru ca, potrivit OUG 111/2010, valoarea indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va ajunge, incepand din martie, la 1.495 lei.

Pe langa indemnizatie handicap 2023, ce facilitati din partea statului primesc persoanele cu handicap?
Persoanele adulte cu handicap beneficiaza de:
- asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
- dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti;
- card de parcare;

In anul 2023 se acorda un ajutor financiar (OUG 168/2022, Art. X) pensionarilor sistemului public de pensii (pensionarii de invaliditate indiferent de varsta cu venitul sub 2000 lei, inclusiv; persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 lei, inclusiv), ale caror venituri lunare sunt:
a) in cuantum de 1.000 lei, daca nivelul veniturilor lunare este de pana la 1.500 lei inclusiv;
b) in cuantum de 800 lei, daca nivelul veniturilor lunare este intre 1.501 lei si 2.000 lei inclusiv.

Ajutorul financiar se plateste in doua transe, in lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:
a) in cuantum de 500 lei, daca nivelul veniturilor lunare este de pana la 1.500 lei inclusiv;
b) in cuantum de 400 lei, daca nivelul veniturilor lunare este intre 1.501 lei si 2.000 lei inclusiv.

Ajutorul financiar se acorda in situatia in care veniturile cumulate si realizate de aceeasi persoana sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei respectiv 2.000 lei (venituri din pensii, venituri din indemnizatia sociala pentru pensionari, venituri din salarii si asimilate salariilor).

Cardurile de energie de 1.400 lei
Romanii vulnerabili vor primi in anul 2023 un sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei, de doua ori/an, acesta fiind acordat din fonduri europene.
Beneficiari: Pensionar de invaliditate - Sub 2.000 lei, inclusiv; Persoana cu handicap grav, accentuat sau mediu - Sub 2.000 lei, inclusiv

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a facut un ghid privind acordarea acestor carduri de energie.

Masuri ale Guvernului pentru majorarea pensiilor
A fost stabilit un pachet de masuri sociale in beneficiul pensionarilor. Astfel a fost stabilita majorarea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu luna ianuarie a anului 2023 la 1.785 de lei. De asemenea, membrii Guvernului au decis cresterea indemnizatiei sociale pentru pensionari cu 12,5%, de la 1.000 de lei la 1.125 de lei, incepand cu anul 2023.

Indemnizatia de insotitor
Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor este de 1.428 lei, in intervalul ianuarie 2023 - decembrie 2023.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de:
- legitimatie STB; abonament de metrou; gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) - facilitati valabile si pentru persoanele cu handicap accentuat.
- scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale, pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
- suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani;
- scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu, scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap;
- scutire de la plata impozitului pentru venituri din activitati independente, salarii, pensii, act. agricole;
- exceptare de la plata CASS pentru veniturile obtinute in baza Legii 448/2006;
- posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Municipiului Bucuresti;
- posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

Care este procedura pentru incadrarea in grad si tip de handicap? Ce acte trebuie sa pregatesc pentru a beneficia de indemnizatie handicap?
In articolul 7 alin. 1 din Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, sunt detaliate Documentele necesare in vederea evaluarii complexe, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
a. cerere-tip de evaluare complexa;
b. copie de pe documentele de identitate;
c. documente medicale :
1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte Cu Handicap);
3. copii de pe biletele de externare, daca este cazul;
4. investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
e) adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careia persoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri.

Dreptul la ajutor social se acorda la o luna dupa ce persoana a fost incadrata cu grad de handicap.

!!! Pentru adulti, mai multe detalii AICI iar pentru copii, AICI

Angajatii cu handicap se pot pensiona mai repede
Persoanele angajate care au handicap grav, accentuat sau mediu beneficiaza, mai nou, de o pensionare mai rapida, fara sa se tina seama de momentul la care au capatat dizabilitatea, potrivit OUG 94/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021. Astfel prin OUG nr. 94/2021, s-a eliminat din Legea pensiilor (263/2010) o discriminare care permitea pensionarea mai rapida a celor care au capatat un handicap inainte de asigurarea in sistemul public de pensii.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 prin care se constata ca sintagma "preexistent calitatii de asigurat" din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este declarata neconstitutionala, intrucat Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 produce efecte atat asupra inscrierilor noi la pensie, cat si asupra drepturilor de pensie aflate in plata, in cazul persoanelor care fac dovada indeplinirii noilor conditii de acordare a pensiei, se impune modificarea art. 58 si 76 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea expresa a sintagmei declarate neconstitutionala, pentru a fi preintampinate efectele negative generate de interpretari neunitare in ceea ce priveste stabilirea stagiului de cotizare, in raport cu gradul de handicap, la stabilirea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Avand in vedere ca elementele sus-mentionate constituie situatii extraordinare care impun adoptarea de masuri imediate, in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, si faptul ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra unei categorii importante de beneficiari ai sistemului public de pensii, in sensul in care stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie este determinata de data ivirii handicapului, de stagiile de cotizare realizate in conditii de handicap, existand riscul acordarii unor drepturi eronate, sens in care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Prevederile din Ordonanta de Urgenta 94/2021 arata ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare si a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap, si nu doar cei care au capatat handicapul inainte de asigurarea la pensii.

Pensia de invaliditate

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, alineatele (1^1) si (1^2) vor avea urmatorul cuprins:
(1^1) Avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, isi prelungesc valabilitatea pana la data de 1 septembrie 2023, data pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.
(1^2) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2018 si data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza contributia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Articolul 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor complete de cotizare prevazute in anexa nr. 5, dupa cum urmeaza:
a) 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
c) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

3. Articolul 76, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare prevazute la art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Cat este pensia de handicap?
Este una dintre cele mai frecvente intrebari. In Romania nu exista pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate si indemnizatie de handicap. Cele doua se pot cumula. Mai multe detalii, AICI

Calcul pensie de invaliditate
Articolul 94 din Legea 263/2010 mentioneaza: cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicita pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie.

 1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte, rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani in care acesta a cotizat.
 2. Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate in anul calendaristic respectiv.
 3. Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru lunile in care Institutul National de Statistica nu comunica castigul salarial mediu brut, se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, la stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.

Pentru stagiul potential, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat in calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plata a pensiei de invaliditate. Mai multe detalii, AICI

COMMENTS 

Postat la
%b %25, %2023
Postat de
Staicovici Constanta
Indemnizatia de handicap
Stiti de ce nu s-a marit de la 1 martie 2023 indemnizatia de handicap accentuat si nici bugetul complementar cu acel IRS=13,8%? Sunt pensionara si locuiesc in Bucuresti, sectorul1.
Postat la
%b %27, %2023
Postat de
Mona si Dan
Indemnizatia de handicap
Doamna Staicovici,
Precizez de la bun inceput ca noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Este adevarat ca indemnizatia trebuia majorata din luna martie. Aceasta majorare de 13,8 % (54 de lei) o vom primii in luna aprilie 2023. In urma cu 10-15 ani s-a stabilit pe plan national ca indenizatia sa fie achitata pe luna trecuta. Este precum la serviciu. Salariul il primim pe ce-am lucrat pe luna trecuta.
395 + 54= 449 de lei.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează