Indemnizatia de handicap va fi majorata din 1 martie 2024, odata ce Indicele Social de Referinta va creste cu rata medie anuala a inflatiei.

In conformitate cu Legea nr. 225/2021 , valoarea indicatorului social de referinta (ISR) se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru anul 2023, rata anuala a inflatiei, potrivit INS , este de 10,4%.

Din martie 2024 vor creste cu 10,4% prestatiile sociale ale persoanelor cu dizabilitati, indemnizatiile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, venitul minim garantat, alocatiile pentru copii, ajutorul de somaj, ajutorul pentru incalzire sau venitul minim garantat. Astfel, ISR va creste de la 598 lei, cat e acum, la aproximativ 660 de lei .

Prestatiile sociale ale persoanelor cu dizabilitati care vor creste din martie 2024

  • indemnizatie de insotitor pentru persoane cu handicap grav;
  • indemnizatie handicap lunara, indiferent de venituri; valoarea indemnizatiei difera in functie de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu);
  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoare aceasta diferită, de asemenea, în funcție de gradul de handicap.

Sprijinul financiar pentru persoanele cu handicap este reglementat de Legea 448/2006  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In articolul III din OUG nr. 60/2017 se precizeaza:

(4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
(i) 70% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemele asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adulti cu handicap grav;
(ii) 53% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adulti cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adulti cu handicap grav;
(ii) 22% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adulti cu handicap accentuat;
(iii) 12% din indicatorul social de referință, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adulti cu handicap mediu.

5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilitate in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel. . a) 60% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap grav;
b) 35% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap accentuat;
c) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap mediu.

Creste indemnizatia de handicap daca se majoreaza valoarea ISR

Indemnizatie handicap 2024, majorare din luna martie

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de baza/ soldelor de functie/ salariilor de functie/ indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaz a personalul platit din fonduri publice potrivit prevederilor legale in vigoare se majoreaz a cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Ca urmare a acestei majorarl salariatii incadrati in luna decembrie 2023 cu salariul de baza 3.300 lei stabilit de H.G. nr. 900/2023 privlnd salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata vor avea incepand de la 1 februarie 2024 un salariu de baza brut de 3.465 lei.

In aceasta situatie cu toate ca nu se mai aplica deducerea de 200 de lei stabil!ta de art.LXXIII din 0.U.G. nr. 115/2023, corespunzator aplicarli prevederilor Legii nr.227 /2015 privind codul fiscal de calcul al contributiilor sociale si a impozitului pe venit, salariul net de la 1 ianuarie 2024 calculat sumei de 3.465 lei este de 2.086 lei.

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap grav din martie 2024?
Incepand cu luna aprilie 2024, potrivit calculelor ProStemCell.ro, indemnizatia de handicap va fi de 462 lei si bugetul complementar de 198 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultilor cu handicap grav va fi de 660 lei.

GRADUL I
- indemnizatie lunara 660x70% = 462 lei
- buget personal complementar 660x30% = 198 lei
Total: 462+198 = 660 lei

Care este indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav?
Potrivit articolului 58, alineatul 3, din Legea 448/2006, adultul cu handicap grav primeste pentru plata insotitorului sau indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi. Indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav este in cuantum de 2.086 lei nei sau exista posbilitatea angajarii unui asistent personal pe salariul de 3.465 lei brut, respectiv 2.086 lei net.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap accentuat din martie 2024?
Incepand cu luna aprilie 2024, potrivit calculelor ProStemCell.ro, indemnizatia de handicap va fi de 350 lei si bugetul complementar de 145 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultilor cu handicap accentuat va fi de 495 lei.

GRADUL II
- indemnizatie lunara 660x53% = 350 lei
- buget personal complementar 660x22% = 145 lei
Total: 350+145 = 495 lei

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap mediu din martie 2024?
Beneficiaza de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 79 lei - 12% din ISR
- 660x12% = 79 lei

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Care sunt drepturile de îngrijire pot beneficia de parintii, cu sau fara dizabilitati, care realizeaza veniturile supuse impozitului pe venit si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?
Drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr.111/2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:
a) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap de la 0-3 ani in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata - incepand cu luna martie 1.495 lei) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010};
b) stimulent lunar de insertie acordat pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 4 ani, in cuantum fix la 650 lei). Acesta se acorda cu conditia reintoarcerii parintelui la activitatea profesionala.
c) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.495 lei.
Indemnizatia se acorda persoanelor care au in ingrijire copii cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani si care au beneficiat de catre drepturile de stabilitate de OUG nr.111/2010 si care doresc sa beneficieze de a concediu cresterea copilului pana la implinirea copilului a varstei de 7 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010}
d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute. e="vertical-align: inherit;">de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010

Concediul de crestere a copilului.
Concret, pentru ca, potrivit OUG 11/2010, valoarea indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va ajunge, incepand din martie, la 1.495 lei . .

Pe langa indemnizatie handicap 2024, ce facilitati din partea statului primesc persoanele cu handicap?
Persoanele adulte cu handicap beneficiaza de:
- asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
- dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti;
- card de parcare;

Procedura de acordare a drepturilor la transport gratuit pentru persoane cu dizabilitati a fost simplificata si a fost introdus cardul electronic de carburant
Guvernul a simplificat procedura de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat si a introdus o noua modalitate de acordare, respectiv cardul electronic de carburant.
Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant si/sau pentru incarcarea mijloacelor de transport electrice sunt in valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.
Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adauga celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hârtie si decontarii bonurilor fiscale de combustibil pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, cu conditia ca autoturismul sa fie in proprietatea acestora sau a familiei, ori a asistentului personal, asistentului personal profesionist ori insotitorului.
Metoda alternativa pentru cei care nu detin autoturisme sunt biletele de transport interurban cu trenul sau autocarul.
Optiunea pentru una dintre variante se face prin cerere scrisa, depusa electronic sau la registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), de catre persoana cu dizabilitate ori de catre oricare din urmatoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau insotitorul, parintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, in baza unei masuri de protectie sociala.

Masuri ale Guvernului pentru majorarea pensiilor
A fost stabilit un pachet de masuri sociale in beneficiul pensionarilor. Astfel a fost stabilita majorarea punctului de pensie cu 13,8% incepand cu luna ianuarie a anului 2024 la 2.032 de lei. De asemenea, membrii Guvernului au decis cresterea indemnizatiei sociale pentru pensionari cu 12,5%, de la 1.125 de lei la 1.281 de lei, incepand cu anul 2024.

Conditia pentru a beneficia de pensia minima garantata 2024:
- indeplinirea stagiului minim de cotizare de 15 ani, reprezentand numarul minim de ani in care o persoana a contribuit la sistemul de pensii publice.

Cine nu poate beneficia de pensia minima garantatata 2024:
- o persoana care a cotizat mai putin decat acest stagiu minim de 15 ani nu va fi eligibila pentru pensia minima garantata, chiar daca varsta de pensionare a fost atinsa.

Indemnizatia de insotitor
Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor este de 1.626 lei, in intervalul ianuarie 2024 - decembrie 2024.

Indemnizatia de insotitor: cu cat va creste, de la 1 septembrie 2024
Legea nr. 360/2023 prevede o crestere a indemnizatiei pentru insotitor. Mai exact, din toamna anului 2024, calculul indemnizatiei se va face dupa noi reguli.
In prezent, Legea nr. 263/2010 prevede ca valoarea indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie. Avand in vedere ca punctul de pensie a crescut, la inceputul acestui an, la 2.032 de lei, valoarea indemnizatiei este acum de 1.626 de lei.
Potrivit noii legi, de la 1 septembrie 2024, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor va reprezenta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, aferent lunii pentru care se face plata.
Daca salariul minim isi va pastra valoarea actuala de 3.465 de lei, indemnizatia de insotitor va fi de 1.733 de lei. Astfel, dupa noul mod de calcul, indemnizatia de insotitor va creste cu 83 de lei.

Exista si anumite situatii in care insotitorii pot pierde acesti bani. In sistemul public de pensii, plata pensiei/indemnizatiei pentru insotitor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas nu se prezinta la revizuirea medicala la termen, din motive imputabile lui, ori nu prezinta documentele medicale si rezultatele investigatiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurarilor sociale ori nu urmeaza programele recuperatorii;
c) copilul beneficiar al pensiei de urmas care a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
d) sotul supravietuitor sau copilul urmas, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem si/sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale neintegrat sistemului public de pensii.
e) a expirat termenul de valabilitate al procurii speciale referitoare la plata pensiei.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de:
- legitimatie STB; abonament de metrou; gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) - facilitati valabile si pentru persoanele cu handicap accentuat.
- scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale, pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
- suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani;
- scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu, scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap;
- scutire de la plata impozitului pentru venituri din activitati independente, salarii, pensii, act. agricole;
- exceptare de la plata CASS pentru veniturile obtinute in baza Legii 448/2006;
- posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Municipiului Bucuresti;
- posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

Care este procedura pentru incadrarea in grad si tip de handicap? Ce acte trebuie sa pregatesc pentru a beneficia de indemnizatie handicap?
In articolul 7 alin. 1 din Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, sunt detaliate Documentele necesare in vederea evaluarii complexe, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
a. cerere-tip de evaluare complexa;
b. copie de pe documentele de identitate;
c. documente medicale:
1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte Cu Handicap);
3. copii de pe biletele de externare, daca este cazul;
4. investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
e) adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careia persoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri.

Dreptul la ajutor social se acorda la o luna dupa ce persoana a fost incadrata cu grad de handicap.

!!! Pentru adulti, mai multe detalii AICI iar pentru copii, AICI

Angajatii cu handicap se pot pensiona mai repede
Persoanele angajate care au handicap grav, accentuat sau mediu beneficiaza, mai nou, de o pensionare mai rapida, fara sa se tina seama de momentul la care au capatat dizabilitatea, potrivit OUG 94/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021. Astfel prin OUG nr. 94/2021, s-a eliminat din Legea pensiilor (263/2010) o discriminare care permitea pensionarea mai rapida a celor care au capatat un handicap inainte de asigurarea in sistemul public de pensii.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 prin care se constata ca sintagma "preexistent calitatii de asigurat" din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este declarata neconstitutionala, intrucat Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 produce efecte atat asupra inscrierilor noi la pensie, cat si asupra drepturilor de pensie aflate in plata, in cazul persoanelor care fac dovada indeplinirii noilor conditii de acordare a pensiei, se impune modificarea art. 58 si 76 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea expresa a sintagmei declarate neconstitutionala, pentru a fi preintampinate efectele negative generate de interpretari neunitare in ceea ce priveste stabilirea stagiului de cotizare, in raport cu gradul de handicap, la stabilirea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Avand in vedere ca elementele sus-mentionate constituie situatii extraordinare care impun adoptarea de masuri imediate, in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, si faptul ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra unei categorii importante de beneficiari ai sistemului public de pensii, in sensul in care stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie este determinata de data ivirii handicapului, de stagiile de cotizare realizate in conditii de handicap, existand riscul acordarii unor drepturi eronate, sens in care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Prevederile din Ordonanta de Urgenta 94/2021 arata ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare si a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap, si nu doar cei care au capatat handicapul inainte de asigurarea la pensii.

Pensia de invaliditate

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, alineatele (1^1) si (1^2) vor avea urmatorul cuprins:
(1^1) Avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, isi prelungesc valabilitatea pana la data de 1 septembrie 2023, data pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.
(1^2) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2018 si data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza contributia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Articolul 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor complete de cotizare prevazute in anexa nr. 5, dupa cum urmeaza:
a) 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
c) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

3. Articolul 76, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare prevazute la art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Cat este pensia de handicap?
Este una dintre cele mai frecvente intrebari. In Romania nu exista pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate si indemnizatie de handicap. Cele doua se pot cumula. Mai multe detalii, AICI

Calcul pensie de invaliditate
Articolul 94 din Legea 263/2010 mentioneaza: cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicita pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie.

  1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte, rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani in care acesta a cotizat.
  2. Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate in anul calendaristic respectiv.
  3. Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurare sociala, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru lunile in care Institutul National de Statistica nu comunica castigul salarial mediu brut, se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, stabilitatea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinată ca diferită între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.

Pentru stagiul potential, punctajul lunar este de:

  • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
  • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
  • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat in calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plata a pensiei de invaliditate. Mai multe detalii, AICI

COMMENTS 

Postat la
%b %25, %2023
Postat de
Staicovici Constanta
Indemnizatia de handicap
Stiti de ce nu s-a marit de la 1 martie 2023 indemnizatia de handicap accentuat si nici bugetul complementar cu acel IRS=13,8%? Sunt pensionara si locuiesc in Bucuresti, sectorul1.
Postat la
%b %27, %2023
Postat de
Mona si Dan
Indemnizatia de handicap
Doamna Staicovici,
Precizez de la bun inceput ca noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Este adevarat ca indemnizatia trebuia majorata din luna martie. Aceasta majorare de 13,8 % (54 de lei) o vom primii in luna aprilie 2023. In urma cu 10-15 ani s-a stabilit pe plan national ca indenizatia sa fie achitata pe luna trecuta. Este precum la serviciu. Salariul il primim pe ce-am lucrat pe luna trecuta.
395 + 54= 449 de lei.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează