Primariile vor fi obligate de a angaja si salariza asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. Se aplica sanctiuni in cazul in care se incalca prevederile legale cu valori cuprinse intre 500 lei si 2.000 lei, motiv care va duce la responsabilizarea institutiilor, persoanelor care stabilesc si acorda beneficiile de asistenta sociala, precum si a beneficiarilor.

Conform art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, "Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta".

Astfel, primariile sunt obligate sa angajeze asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav.

{googleads}Fiecare persoana cu handicap grav primeste de la stat o indemnizatie pentru nevoi personale de 450 de lei, in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018. In plus, persoana in cauza poate opta pentru angajarea unui asistent personal platit de primarie sau primirea unei sume reprezentand salariul net al asistentului personal, 1162 lei net (1900 brut). De la 1 iulie 2018, valoarea indemnizatiei creste la 500 lei.

Acordarea sporului de vechime al asistentului personal al persoanei cu handicap grav, se face de catre PRIMARIE pe baza de cerere CERERE in temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanetor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de documentele doveditoare in acest sens (carnet de munca sau adeverinte de vechime).

Referitor la obligativitatea aplicarii legislatiei in vigoare privind acordarea sporului de vechime si a salariului corespunzator, va comunicam faptul ca toti angajatorii sunt supusi obligatiei de aplicare a legislatiei muncii in rapoartele de munca/ serviciu pe care le au cu toti angajatiilor, inclusiv cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

!!! Mai multe detalii, aici

Legislatia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati a fost intotdeauna ambigua. Desi stabileste care sunt facilitatile si sumele la care au dreptul aceste persoane, in functie de tipul de dizabilitate si grad, nu precizeaza responsabilii, nici modalitatile de sanctionare a celor care nu respecta prevederile legale. Sunt enumerate sursele de finantare - bugetul consolidat al statului, bugetul judetean si bugetul local - fara sa se mentioneze procentul care revine fiecaruia.

Recent, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei (MMPSF) a lansat in dezbatere publica un act normativ care include sanctiuni, amenzi si contraventii pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind beneficiile de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, cu valori cuprinse intre 500 lei si 2.000 lei pentru DGASPC, comisia de evaluare, primarie, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate, consiliul judetean in cazul in care incalca prevederile legale referitoare la respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008 se completeaza, dupa cum urmeaza:

"1. Dupa articolul 100 se introduc 2 noi articole, 1001 si 1002, cu urmatorul cuprins:

Art. 1001 - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 23 alin.(3), art. 42 alin.(6), art. 88, art. 903 alin.(2), si (7);
b) nerespectarea de catre Comisiile de evaluare a prevederilor art.89 alin.(1) si (4);
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44;
d) nerespectarea de catre serviciile publice de asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin.(2);
nerespectarea de catre unitatile protejate autorizate a prevederilor art. 82 alin.(2);
nerespectarea de catre consiliile judetene, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 85 alin.(5).

Art. 1002 - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la art.1001 se fac de catre inspectorii sociali.
Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
Cuantumul amenzilor contraventionale, prevazute la art. 1001, se actualizeaza prin Hotarare de Guvern.
Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 1001, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de contraventie.

Dupa cum se observa in art. 1001 litera c) se specifica:
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44."

Detaliat, aceste referiri al articolelor invocate de art 1001, specifica urmatoarele:

  • art. 37 alin.(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
  • art. 39 alin.(1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
  • art. 39 alin.(2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
  • art. 40 alin.(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
  • art. 44 Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:
    a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi;
    b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Prin introducerea acestor modificari se creaza un sistem unitar de sanctiuni pentru beneficiile de asistenta sociala care va duce la responsabilizarea institutiilor, persoanelor care stabilesc si acorda beneficiile de asistenta sociala, precum si a beneficiarilor. Sistemul unitar de sanctiuni va descuraja fraudarea sistemului si focalizarea resurselor catre persoanele afectate de saracie si a celor aflate in situatie de vulnerabilitate.

Ramane ca acest act normativ “LEGE pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistenta sociala, referitoare la constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor” adoptat de Parlament si initiat de catre MMFPSPV, sa fie adoptat de Guvern si implementat de catre DGASPC-uri, comisiile de evaluare, primarii, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate si consiliile judetene la nivel national.

Speram ca foarte curand aceste modificari vor corecta ambiguitatile legate de finantarea serviciilor sociale si angajarea, respectiv salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in conformitate cu Legea nr. 448/2006 si a HG nr. 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

COMMENTS 

Postat la
%b %22, %2018
Postat de
Mona si Dan
GRADUL I CU ASISTENT PERSONAL
Dreptul la asistenta sociala pentru o persoana varstnica dependenta este stabilit in baza unei anchete sociale, dupa cum dispune Legea nr. 17/2000. In acest sens, de ancheta sociala se ocupa doi asistenti sociali (din cadrul consiliului local sau de la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti) si medicul spe[censored]t al persoanei in cauza.
Medicul, a carui prezenta la ancheta este obligatorie, trebuie sa fie spe[censored]t in geriatrie-geron tologie, potrivit HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.
Postat la
%b %11, %2018
Postat de
Mihaiescu M
Si salariul minin cum vine?
Eu am depus actele luna trecuta pe data de 12 ale luni,iar pe card au intrat doar 808 lei astazi...imi mai intra si restul sau se calculeaza de data de 1 pana pe 30-31(salariul intreg de 1162 lei)?? PS: Multumesc Anticipat!!
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
cristiana magdalena
Buna ziua
buna ziua! sunt asistent personal la copil fiind cu handicap grav si ne am mutat in alta localitate. ce trebuie sa fac pt a transfera dosarul la actualul dimiciliu? si inca o intrebare, mi se poate refuza transferul pe motiv ca nu au fonduri sa plateasca angajatii? multumesc
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
RO254111201
Salar asist. pers.
Va rog sa-mi spuneti ca asistent personal pt. persoana cu hand. grav,cu contract la Primarie avand gradatia 5,avand si Certificat de comp.prof. pot beneficia de marirea cu 15% acordata in 2018 ?
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
Desi Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin ANPD A CONFIRMAT ca sporul de 15% acordat asistentilor personali este LEGAL si poate fi acordat de primarii, ordonatorul de [censored]e (in speta, primarul) trebuie sa solicite Directiei de Sanatate Publica, conform prevederilor art. 14 alin. 2 din Anexa II, Cap. II la Legea-cadru nr. 153/2017 sa elibereze buletinele de determinare in vederea acordarii sporului;
Primul pas pe care ordonatorul de [censored]e trebuie sa il faca este sa solicite Directiei de Sanatate Publica expertizarea acestor locuri de munca, in conformitate cu prevederile Legii 153/2017 si a art. 5 din HG 153/2018 (cu modificarile si completarile HG 569/2017).
Al doilea pas, pe care ordonatorul de [censored]e (in speta, primarul) trebuie sa il faca este sa solicite, in baza buletinelor de determinare, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sa ii aloce fonduri pentru acordarea sporului. Precizez, de asemenea, ca responsabilitat ea stabilirii si acordarii drepturilor de natura salariala revine ordonatorului de [censored]e care, potrivit art. 3 alin. (1) si alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, asigura gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice si are obligatia de a stabili salariile de baza, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Ordonatorul de [censored]e (primarul) stabileste valoarea sporului, care trebuie sa fie pana la 15%, ca atare in functie de buget sporul poate sa fie 5%, 7%, 10%, pana la 15%.
Daca ordonatorul de [censored]e (in speta, primarul) nu solicita eliberarea buletinelor de determinare de catre DSP si ulterior, nu solicita suplimentarea fondului de salarii de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, fondurile suplimentare nu vor fi acordate de catre Minister.

CONCLUZIE:
Daca nu ati luat pana acum, NU! In 2019 toate sporurile sunt plafonate la nivelul lunii dec. 2018
Postat la
%b %10, %2019
Postat de
Simion Ionela
Ajutor
Buna ziua. Astăzi am fost chemata la sediul primariei, împreună cu alți asistenți personali și am fost informați că nu mai putem beneficia de drepturile salariale deoarece primăria nu le mai poate plăti, că vom beneficia de șomaj timp de un an de zile și că trebuie să facem o cerere in numele persoanei cu handicap cum că renunță la însoțitor și că dorește să primească indemnizație. Specific că sunt însoțitorul unei persoane cu handicap grav, fiul meu în vârstă de 27 de ani, și am o vechime de 22 de ani. Va rog sa mi spuneți dacă este corect ce face primarul? ....daca este legal sa fiu dată în șomaj atâta timp cât fiul meu ,persoana cu handicap grav, are nevoie de însoțitor?..Ce pot sa fac să pot rămâne în continuare angajata primăriei că asistent personal?..
Postat la
%b %22, %2019
Postat de
Silviu Necula
asistent personal
Daca o persoana cu handicap decide sa se mute dintr-un judet in altul, asistentul personal al acesteia poate face transfer de la o primarie la alta? Multumesc.
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Bine inteles. Cu conditia sa faca dovada mutarii din judetul X, in judetul Y. La primarie, sau la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul unde v-ati mutat.
Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Angela
Un sfat va rog
Buna ziua, am o sora cu handicap accentuat permanent gradul 2,are vârsta de 57 de ani ,este orfana de ambi părinți , pe lângă handicap in timp a făcut și diabet, este obeza ,are astm și timp de 2 luni am închiriat un aparat cu cartela pentru monitorizarea respirației , are mâinile foarte scurte și din aceasta cauza nu se poate spală singura , nu știe sa-și ia medicamentele singura , eu am serviciu și familie ,ea locuiește singura , 10 ani ani am îngrijit-o eu după decesul mamei ,îmi este foarte greu sa ma împart între serviciu, familia mea și îngrijirea surorii mele având și eu o vârsta înaintată (56 ani) , am fost cu ea la comisie la Cluj-Napoca pentru o reevaluare pentru ma angaja ca asistent personal căci nu mai rezist ritmul de viața care l-am dus timp de 10 ani , sora mea fiind o persoana foarte dificila și mai adaug căci se deplasează și foarte greu din cauza obezității și din cauza durerilor de picioare , la comisia de la Cluj mi-a spus ca nu pot fi angajata decât dacă are gradul 1 grav dar toată situația surorii mele și a mea nu este gravă , nu am ce face decât sa o las in plata lui Dumnezeu și sa o îngrijească cine o vrea , era sa fiu data afara de la serviciu ca ma suna foarte des sa ma întrebe cum sa-și ia medicamentele și diverse alte probleme , am internat-o deseori la spitale din Cluj , noi având domiciliu in Turda, pentru operație de fiere , operație pentru fibrom, internata pentru aprindere de plămâni și multe altele fiind nevoită sa-mi iau libere de la serviciu sau concediu de odihna , va rog dacă ma poate ajuta cineva sau sa ma sfătuiți unde pot apela pentru a rezolva aceasta problema . Va mulțumesc .
Postat la
%b %11, %2020
Postat de
Stefania P
Schimbare grad handicap
Buna ziua,daca comisia de handicap a decis sa schimbe gradul,trebuie sa anunt imediat si comisia muncii sau pot sa astept pana la urmatoarea comisie de la medicina muncii?

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .