Primariile vor fi obligate de a angaja si salariza asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. Se aplica sanctiuni in cazul in care se incalca prevederile legale cu valori cuprinse intre 500 lei si 2.000 lei, motiv care va duce la responsabilizarea institutiilor, persoanelor care stabilesc si acorda beneficiile de asistenta sociala, precum si a beneficiarilor.

Conform art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, "Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta".

Astfel, primariile sunt obligate sa angajeze asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav.

!!! CLARIFICARI privind aplicarea prevederilor legale in vigoare

UPDATE 2021 Fiecare persoana cu handicap grav primeste de la stat o indemnizatie pentru nevoi personale de 500 de lei in perioada 1 ianuarie-30 decembrie 2021. In plus, persoana in cauza poate opta pentru angajarea unui asistent personal platit de primarie sau primirea unei sume reprezentand salariul net al asistentului personal cu gradatia zero de 1.386 lei net (2.300 brut).

Acordarea sporului de vechime al asistentului personal al persoanei cu handicap grav, se face de catre PRIMARIE pe baza de cerere CERERE in temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanetor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de documentele doveditoare in acest sens (carnet de munca sau adeverinte de vechime).

Referitor la obligativitatea aplicarii legislatiei in vigoare privind acordarea sporului de vechime si a salariului corespunzator, va comunicam faptul ca toti angajatorii sunt supusi obligatiei de aplicare a legislatiei muncii in rapoartele de munca/serviciu pe care le au cu toti angajatii lor, inclusiv cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

!!! Mai multe detalii, AICI

Legislatia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati a fost intotdeauna ambigua. Desi stabileste care sunt facilitatile si sumele la care au dreptul aceste persoane, in functie de tipul de dizabilitate si grad, nu precizeaza responsabilii, nici modalitatile de sanctionare a celor care nu respecta prevederile legale. Sunt enumerate sursele de finantare - bugetul consolidat al statului, bugetul judetean si bugetul local - fara sa se mentioneze procentul care revine fiecaruia.

Recent, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei (MMPSF) a lansat in dezbatere publica un act normativ care include sanctiuni, amenzi si contraventii pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind beneficiile de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, cu valori cuprinse intre 500 lei si 2.000 lei pentru DGASPC, comisia de evaluare, primarie, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate, consiliul judetean in cazul in care incalca prevederile legale referitoare la respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008 se completeaza, dupa cum urmeaza:

"1. Dupa articolul 100 se introduc 2 noi articole, 1001 si 1002, cu urmatorul cuprins:

Art. 1001 - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 23 alin.(3), art. 42 alin.(6), art. 88, art. 903 alin.(2), si (7);
b) nerespectarea de catre Comisiile de evaluare a prevederilor art.89 alin.(1) si (4);
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44;
d) nerespectarea de catre serviciile publice de asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin.(2);
nerespectarea de catre unitatile protejate autorizate a prevederilor art. 82 alin.(2);
nerespectarea de catre consiliile judetene, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 85 alin.(5).

Art. 1002 - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la art.1001 se fac de catre inspectorii sociali.
Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
Cuantumul amenzilor contraventionale, prevazute la art. 1001, se actualizeaza prin Hotarare de Guvern.
Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 1001, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de contraventie.

Dupa cum se observa in art. 1001 litera c) se specifica:
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44."

Detaliat, aceste referiri al articolelor invocate de art 1001, specifica urmatoarele:

  • art. 37 alin.(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
  • art. 39 alin.(1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
  • art. 39 alin.(2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
  • art. 40 alin.(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
  • art. 44 Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:
    a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi;
    b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Prin introducerea acestor modificari se creaza un sistem unitar de sanctiuni pentru beneficiile de asistenta sociala care va duce la responsabilizarea institutiilor, persoanelor care stabilesc si acorda beneficiile de asistenta sociala, precum si a beneficiarilor. Sistemul unitar de sanctiuni va descuraja fraudarea sistemului si focalizarea resurselor catre persoanele afectate de saracie si a celor aflate in situatie de vulnerabilitate.

Ramane ca acest act normativ “LEGE pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistenta sociala, referitoare la constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor” adoptat de Parlament si initiat de catre MMFPSPV, sa fie adoptat de Guvern si implementat de catre DGASPC-uri, comisiile de evaluare, primarii, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate si consiliile judetene la nivel national.

Speram ca foarte curand aceste modificari vor corecta ambiguitatile legate de finantarea serviciilor sociale si angajarea, respectiv salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in conformitate cu Legea nr. 448/2006 si a HG nr. 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

COMMENTS 

Postat la
%b %26, %2020
Postat de
Mona si Dan
PENTRU COMISIA DE HANDICAP
Dumneavoastra, doamna Andreea B. aveti dreptul sa depuneti o plangere la Primarie sau la D.G.A.S.P.C., insa sa stii ca cele doar 3 clase este chestiunea care pune in dificultate pe cei care aproba calitatea de insotitor al persoanei.
SECŢIUNEA 2: Asistentul personal
Art. 35
(1)Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza
evaluării sociopsihomedicale.
(2)Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.
Art. 36
(1)Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
c)are capacitate deplină de exerciţiu;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare , atestată de medicul de familie sau pe
baza unui examen medical de specialitate;
e)a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor
şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi
cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea
asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească
funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor
persoane.
Postat la
%b %09, %2021
Postat de
Anca f
Drepturi
Buna ziua.am 2 copii cu handicap grav .unul este la gradinita speciala .celalalt la scoala speciala. Ii duc luni ii iau vineri..de la primarie spun ca nu.ma pot angaja decat daca is cu mine acasa.ce parere aveti? multumesc
Postat la
%b %12, %2021
Postat de
Mona si Dan
DREPTURI
Doamna Anca F.

Precizez ca sunt un om simplu membru al acestui forum si va raspund pentru ca sunt solidar cu toti oamenii si ne ajutam reciproc. Atat cat se poate.
Din cele scrise de dumneavoastra reiese ca doriti sa va angajati la Primarie.
Primaria nu va poate impune sa tineti copii acasa. Au dreptul sa invete in orice scoala. Dar probabil ca dumneavoastra vreti sa fiti iinsotitorul copiilor cu handicap/ dizabilitate grava.
Conform art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, "Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta". Astfel, primariile sunt obligate sa angajeze asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav.
Depuneti o cerere si solicitati numar de inregistrare.
O cerere o depuneti la primaria din localitatea in care locuiti si o a doua cerere o depuneti cu numar de inregistrare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Sociala din judetul dumneavoasta !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .