Primariile vor fi obligate de a angaja si salariza asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. Se aplica sanctiuni in cazul in care se incalca prevederile legale cu valori cuprinse intre 500 lei si 2.000 lei, motiv care va duce la responsabilizarea institutiilor, persoanelor care stabilesc si acorda beneficiile de asistenta sociala, precum si a beneficiarilor.

Conform art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, "Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta".

Astfel, primariile sunt obligate sa angajeze asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav.

!!! CLARIFICARI privind aplicarea prevederilor legale in vigoare

UPDATE 2021 Fiecare persoana cu handicap grav primeste de la stat o indemnizatie pentru nevoi personale de 500 de lei in perioada 1 ianuarie-30 decembrie 2021. In plus, persoana in cauza poate opta pentru angajarea unui asistent personal platit de primarie sau primirea unei sume reprezentand salariul net al asistentului personal cu gradatia zero de 1.386 lei net (2.300 brut).

Acordarea sporului de vechime al asistentului personal al persoanei cu handicap grav, se face de catre PRIMARIE pe baza de cerere CERERE in temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanetor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de documentele doveditoare in acest sens (carnet de munca sau adeverinte de vechime).

Referitor la obligativitatea aplicarii legislatiei in vigoare privind acordarea sporului de vechime si a salariului corespunzator, va comunicam faptul ca toti angajatorii sunt supusi obligatiei de aplicare a legislatiei muncii in rapoartele de munca/serviciu pe care le au cu toti angajatii lor, inclusiv cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

!!! Mai multe detalii, AICI

Legislatia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati a fost intotdeauna ambigua. Desi stabileste care sunt facilitatile si sumele la care au dreptul aceste persoane, in functie de tipul de dizabilitate si grad, nu precizeaza responsabilii, nici modalitatile de sanctionare a celor care nu respecta prevederile legale. Sunt enumerate sursele de finantare - bugetul consolidat al statului, bugetul judetean si bugetul local - fara sa se mentioneze procentul care revine fiecaruia.

Recent, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei (MMPSF) a lansat in dezbatere publica un act normativ care include sanctiuni, amenzi si contraventii pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind beneficiile de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, cu valori cuprinse intre 500 lei si 2.000 lei pentru DGASPC, comisia de evaluare, primarie, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate, consiliul judetean in cazul in care incalca prevederile legale referitoare la respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008 se completeaza, dupa cum urmeaza:

"1. Dupa articolul 100 se introduc 2 noi articole, 1001 si 1002, cu urmatorul cuprins:

Art. 1001 - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 23 alin.(3), art. 42 alin.(6), art. 88, art. 903 alin.(2), si (7);
b) nerespectarea de catre Comisiile de evaluare a prevederilor art.89 alin.(1) si (4);
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44;
d) nerespectarea de catre serviciile publice de asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin.(2);
nerespectarea de catre unitatile protejate autorizate a prevederilor art. 82 alin.(2);
nerespectarea de catre consiliile judetene, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 85 alin.(5).

Art. 1002 - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la art.1001 se fac de catre inspectorii sociali.
Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
Cuantumul amenzilor contraventionale, prevazute la art. 1001, se actualizeaza prin Hotarare de Guvern.
Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 1001, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de contraventie.

Dupa cum se observa in art. 1001 litera c) se specifica:
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44."

Detaliat, aceste referiri al articolelor invocate de art 1001, specifica urmatoarele:

  • art. 37 alin.(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
  • art. 39 alin.(1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
  • art. 39 alin.(2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
  • art. 40 alin.(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
  • art. 44 Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:
    a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi;
    b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Prin introducerea acestor modificari se creaza un sistem unitar de sanctiuni pentru beneficiile de asistenta sociala care va duce la responsabilizarea institutiilor, persoanelor care stabilesc si acorda beneficiile de asistenta sociala, precum si a beneficiarilor. Sistemul unitar de sanctiuni va descuraja fraudarea sistemului si focalizarea resurselor catre persoanele afectate de saracie si a celor aflate in situatie de vulnerabilitate.

Ramane ca acest act normativ “LEGE pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistenta sociala, referitoare la constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor” adoptat de Parlament si initiat de catre MMFPSPV, sa fie adoptat de Guvern si implementat de catre DGASPC-uri, comisiile de evaluare, primarii, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate si consiliile judetene la nivel national.

Speram ca foarte curand aceste modificari vor corecta ambiguitatile legate de finantarea serviciilor sociale si angajarea, respectiv salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in conformitate cu Legea nr. 448/2006 si a HG nr. 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

COMMENTS 

Postat la
%b %06, %2020
Postat de
Mona si Dan
UN SFAT VA ROG
Comisia de Expertiza Medicala pentru Recuperarea Capacitatii de Munca este singura Autoritate care emite Certificatul de incadrare in grad de handicap/dizabi litate. Daca aceasta comisie nu schimba, nu decide ca sora dumneavoastra are gradul grav/gradul unu atunci nu are drept la insotitor. Doar in particular veti apela la o persoana dispusa sa se ingrijeasca de situatia sorei. Desigur, aveti posibilitatea de a solicita o reevaluare a gradului de handicap/dizabi litate,Sa depuneti o Contestatie. Insa Comisia decide. Constestatia o reexamineaza Comisia Superioara de la Bucuresti, la nivel national insa si ea tine cont de actele medicale din dosarul medical. Sau mai aveti posibilitatea de a va judeca pe cazul dumneavoastra.
Postat la
%b %11, %2020
Postat de
Tolea tudor
Cerere
Am primit decizia de handicap grad 1 cod G81 cu asistent personal am fost la primărie pentru angajare si au zis ca nu sunt locuri si sa optăm pentru indemnizație ,vreau un sfat ., menționez că decizia de handicap este permanentă persoana cu handicap are 82 ani
Postat la
%b %24, %2020
Postat de
emilia
Gresit
In primul rand, incepand cu anul 2019, salarizarea asistentilor personali se face din bugetul local. asa ca o primarie dintr-o localitate mai mica, avand in vedere ca din anul 2017 isi plateste angajatii tot din bugetul local, e normal sa si planifice si sa-si aprobe un numar de posturi pentru asistentii personali si pt salariati in functie de buget.
Oeganigrama si statul de functii se aproba, de regula, dupa aprobarea bugetului.
Daca bugetul de care va dispune in anul respectiv este limitat sau aproximativ la fel cu cel din anii trecuti , e normal sa nu poata mari nici numarul de posturi de asistenti persoanali si nici pe cel al salariatilor proprii.
inca un aspect: salariatilor le calculeaza salariul in functie de bugetul de care dispune primaria in cauza, in schimb asistentilor personali e obligatoriu sa le acorde salariul din Legea 153/2017, legea unitara a salarizarii.
Si in unele primarii, salariul asistentilor personali cu vechime poate depasi salariul unui functionar.
asa ca nu dati cu piatra inainte de a va documenta.
Pentru ca e nevoie de buget sa poti sustine majorarea numarului de asistenti personali, al caror salariu , pentru cel cu vechime maxima, in anul 2020 , este de 2704 lei brut si de 2232 pentru cel fara vechime, la acestea adaugandu-se si indemnizatia de hrana de 347 de lei.
Postat la
%b %18, %2022
Postat de
Mona si Dan
Cerere
Domnule Tolea Tudor,
Persoana cu handicap in varsta de 82 de ani are Cretificat de incadrare in gradul 1 (grav) , cod G81. Aceasta persoana beneficiaza de indemnizatie pentru Dizabilitate. De toate facilitatile ce decurg din Legea 448/2006. Indemnizatia cuvenita insotitorului (asistentul personal ) o primeste persoana care ingrijeste persoana in varsta de 82 de ani. Daca nu exista insotitor ( asistentul personal ) , suma cuvenita insotitorului o incaseaza persoana de 82 de ani. Si plateste pe cel care este dispus sa o ingrijeasca .
Postat la
%b %18, %2022
Postat de
Mona si Dan
GRESIT
Doamna Emilia,

Nu stiu care este intrebarea dumneavoastra . Cu ce va putem ajuta ?!
Postat la
%b %28, %2022
Postat de
Mona si Dan
COMPLETARE LEGII 263/2010
Doamna LasselMonica
Precizez ca sunt un simplu om, iar raspunsurile mele le redactez din prietenie si solidaritate cu cei care pun intrebari pe Prostemcell.ro
La aceasta intrebarea va raspund cu drag si precizez ca cunosc aceasta situatie. Dumneavoastra asteptati sa impliniti calendaristic 53 de ani. Varsta pentru limita de varsta al femeiilor este 63 de ani. 63 minus 10 egal 53 de ani. Din pacate exista o birocratie absurda si va explic . Certificatul de incadrare in grad de dizabilitate este o simpla hartie. Cu 3-4 luni inainte de a implinii 53 de ani solicitati medicului de families a mergeti la medicul de specialitate al afectiunii dumneavoastra. Medicul de specialitate elibereaza certificat parafat cu afectiunea . Si va scrie ( afectiune din nastere )si va scrie data nasterii. Cu acest certificat sau scrisoare medicala va prezentati la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Este obligata sa va elibereze/emita un NOU CERTIFICAT de incadrare in grad de handicap. Este absolut identic cu cel care il aveti. Insa acest nou certificat are un paragraf anume. Scrie asa in el, ( acest certificat a fost eliberat pentru aplicarea articolului 57 din Legea 263/2010 ). Drept consecinta vi se aproba iesirea la pensie pentru limita de varsta.Teoretic avand Gradul 2, aveati posibilitatea de a avea pensie de invaliditate oricand. In cazul in care sunteti acum pensionara de invaliditate veti beneficia de recalcularea pensiei.Doar acest nou CERTIFICAT il ia in considerare CASA de pensii . De fapt intreaga perioda de munca este in conditie de handicap/dizabi litate. Aceste demersuri dureaza 2-4 luni . Acesta este statul roman ! Elibereaza acte noi care certifica cele stiute de la bun inceput. Bataie de joc. “Asta-i Romania noastra cea desteapta !”
Postat la
%b %31, %2024
Postat de
mariusV
asistent personal
Din ce știu primăriile sunt obligate sa angajeze asistenti personali la cerere in condițiile legii care nu prevăd condiția dacă au buget sau nu
Postat la
%b %04, %2024
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Domnule MariusV, da, aveti dreptate !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează