Ministerul Sanatatii in calitate de minister coordonator al domeniului de activitate bugetara sanatate si asistenta sociala elaboreaza Hotararea de Guvern nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in Anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 precum si conditiile de acordare a acestuia.

Anexa nr. II la lege reglementeaza drepturile de natura salariala ale personalului care face parte din Familia ocupationala de functii bugetare "sanatate si asistenta sociala". In capitolul II al Anexei nr. II sunt prevazute sporurile care se acorda in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea atat pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile sanitare si unitatile de asistenta medico-sociale cat si pentru personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale cu sau fara cazare.

Incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevazut in Anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017, cuantumul sporurilor pentru conditii de munca se determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sanatatii si aprobat prin Hotarare a Guvernului.

Regulamentul cadru privind stabilirea locurilor de munca prevazute in Anexa II la Legea - Cadru nr. 153/2017 precum si conditiile de acordare a acestuia se aplica unitatilor sanitare si institutiilor publice din reteaua Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica, unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, serviciilor/personalului medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, unitatilor de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/serviciilor sociale cu sau fara cazare, unitatilor de asistenta medico-sociala, precum si unitatilor si structurilor sanitare al caror management a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale.

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului sunt prevazute in anexele nr. 1 - 9, dupa cum urmeaza:

a) anexa nr. 1, pentru activitatea desfasurata in conditii periculoase, conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. a) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
b) anexa nr. 2, pentru conditii deosebit de periculoase, conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. b) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
c) anexa nr. 3, pentru conditii periculoase sau vatamatoare conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. c) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
d) anexa nr. 4, pentru conditii grele de munca, conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. d) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
e) anexa nr. 5, pentru conditii periculoase, conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. e) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
f) anexa nr. 6, pentru unitati sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sanatatii, conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. f) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
g) anexa nr. 7, pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. g) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
h) anexa nr. 8, pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc conform prevederilor art.7 alineatul (1) lit. h) de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;
i) anexa nr.9, pentru personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale cu sau fara cazare, conform prevederilor art.14 de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017.

Anexa nr. 9, este dedicata personalului care lucreaza in unitati de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale cu sau fara cazare, conform prevederilor art.14 de la Capitolul II din Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017.

ANEXA nr. 9

Sporurile acordate in baza prevederilor art.14 de la Capitolul II din Anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/serviciile sociale cu sau fara cazare

I. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase, conform prevederilor art.14 alin. (1) lit.a)

A. Spor de la 65% pana la 75% din salariul de baza acordat personalului din:

 1. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale, cu cazare/fara cazare, care acorda servicii persoanelor (adulti si copii) cu handicap psihic si mintal;
 2. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/serviciile sociale, cu sau fara cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate HIV/bolnave SIDA, TBC;
 3. Unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/serviciile sociale, cu cazare/fara cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculara si neurologica.

B. Spor de la 40% pana la 50% din salariul de baza acordat personalului din:

 1. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale, cu cazare, pentru copiii care savarsesc fapte penale si nu raspund penal, precum si din serviciile de interventie in regim de urgenta/centrele de primire in regim de urgenta;
 2. asistentului personal profesionist/asistentului maternal profesionist pe perioada in care are in ingrijire o persoana cu handicap psihic sau mintal;
 3. serviciile de evaluare complexa (adulti si copii).

C. Spor de la 20% pana la 25% din salariul de baza acordat personalului din:

 1. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale, cu cazare, pentru persoanele cu handicap, altele decat cele mentionate la punctele A si B;
 2. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale, cu cazare, de ingrijiri paliative, precum si din centrele maternale.

D. Spor de 25% din salariul de baza acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut in plasament.

E. Spor de 25% calculat la salariul de baza acordat asistentului personal profesionist pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat infectat cu HIV ori bolnav de SIDA/TBC.

F. Spor de 15% calculat la salariul de baza acordat asistentului personal profesionist pe perioada in care are in ingrijire o persoana cu handicap grav sau accentuat, alta decat cea mentionata la litera B(4) si litera E.

G. Spor de 15% calculat la salariul de baza acordat asistentului personal profesionist pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, acordat in plus fata de cel mentionat la litera B(4), litera E si litera F.

H. Spor de 25% din salariul de baza acordat ingrijitorului persoanei varstnice incadrat in grad de dependenta I, conform grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin Hotararea de Guvern nr.886/2000.

II. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii grele de munca, conform prevederilor art.14 alin. (1) lit.b).

A. Spor de 15% din salariul de baza acordat personalului din:

 1. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale cu sau fara cazare care lucreaza cu persoanele fara adapost si copiii strazii;
 2. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/ servicii sociale, cu cazare, altele decat cele in care se acorda sporurile prevazute la pct. I;
 3. unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/servicii sociale, fara cazare, pentru persoanele cu handicap, altele decat cele prevazute la pct. I literele A si B.

B. Spor de 10% din salariul de baza acordat pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica/ servicii sociale, fara cazare, altele decat cele in care se acorda sporurile prevazute la pct. I.

Nota: Sporurile prevazute la punctele I si II se acorda diferentiat, in functie de categoria de personal, respectiv personal de specialitate, personal auxiliar si celelalte categorii de personal.

III. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, conform prevederilor art.14 alin.(1) lit.c) beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza:

A. Criterii de clasificare a localitatilor izolate, situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care functioneaza unitati de asistenta sociala//servicii sociale cu sau fara cazare, sunt:

 1. localitati cu drum principal nemodernizat;
 2. localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare pentru personalul nelocalnic;
 3. localitati unde parcurgerea distantei pana la unitatea de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare cu mijloacele de transport existente se face intr-un timp mai mare de o ora;
 4. localitati in care numarul personalului de specialitate din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare este sub 50% din cel normat, iar personalul existent preia si o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante;
 5. localitati amplasate in zone de munte la peste 800 m altitudine sau in Delta Dunarii in zone greu accesibile;
 6. localitati in care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp.

B. Conditiile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului ce se acorda personalului care isi desfasoara activitatea potrivit contractului individual de munca in unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare aflate in localitati cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate.

 1. Pentru activitatea desfasurata potrivit contractului individual de munca in unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare din localitati cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare aflate in localitati pentru care sunt indeplinite cel putin 3 dintre criteriile de clasificare prevazute la lit.A beneficiaza de sporul de pana la 20% din salariul de baza;
 2. Sporul se acorda personalului care locuieste in localitatea in care isi desfasoara activitatea potrivit contractului individual de munca, cel putin 5 zile saptamanal.

IV. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase sau vatamatoare, conform prevederilor art.14 alin.(1) lit.d).

A. Spor de pana la 15% din salariul de baza, acordat pentru personalul care isi desfasoara activitatea in:

 1. Servicii de interventie in strada pentru persoane fara adapost, persoane cu diferite adictii, victime ale violentei in familie, victime ale dezastrelor naturale etc.
 2. Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, persoane incadrate in gradele II si III conform grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin Hotararea de Guvern nr.886/2000.

B. Spor de pana la 10% din salariul de baza, acordat pentru personalul care isi desfasoara activitatea in centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de saracie.

V. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare, care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite (stres sau risc), conform prevederilor art.14 alin.(1) lit.e)

A. Spor de pana la 15% din salariul de baza, acordat pentru personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de primire si cazare pentru solicitantii de azil si persoane care au primit o forma de protectie in Romania prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, asistentul maternal.

B. Spor de pana la 10% din salariul de baza, acordat pentru personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de zi pentru asistenta si suport pentru alte persoane aflate in situatii de nevoie prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI. Pentru al II-lea copil dat in plasament, asistentii maternali profesionisti beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, conform prevederilor art. 14, alin. (1), lit. f), pentru fiecare copil, incepand cu al-2-lea copil dat in plasament.

VII. Spor de pana la 7,5% din salariul de baza pentru asigurarea continuitatii in munca acordat asistentilor maternali profesionisti conform prevederilor art.14 alin.(1) lit.g).

Nota: Sporurile prevazute la pct. IV si V nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane, asa cum prevede art.14 alin (3).

Atentie!

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 precum si a conditiilor de acordare a acestuia, trebuie avizat de Consiliului Economic si Social ce va avea loc joi - 29.03.2018, adoptat de Guvern si publicat in Monitorul Oficial pentru a se putea aplica.

COMMENTS 

Postat la
%b %06, %2018
Postat de
Balea Ileana
Intrebare
De cand se aplica HG privind acordarea sporurilor in asistenta sociala?
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
astancai
intrebare
dar asistentii personali care au in ingrijire zi si noapte un bolnav de gradu 1 ce sporuri li se va da de stres ,risc si altele caci noi care stam zi si noapte linga bolnav ni se da un salariu de mizerie si altii stau numai la birou si au salarii mari

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează