Subventii pentru persoanele cu dizabilitatiProcedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.

Persoanele adulte cu dizabilitati incadrate in grad de handicap grav, accentuat, mediu si usor pot beneficia de o subventie sub forma de un voucher, conform art. 4 din Ordinul nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.

Prezenta Procedura are rolul de a stabili etapele, responsabilitatile si documentele aferente in procesul de acordare a subventiilor cu aceasta destinatie in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, informational si comunicational, in cadrul proiectelor cofinantate din Programul operational Capital uman (POCU) - axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, activitatile cuprinzand si acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces persoanelor cu dizabilitati beneficiare de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere si formare profesionala.

Voucherele se acorda prin Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului si sunt destinate achizitionarii de tehnologie care sa ii ajute sa munceasca pe cei care sufera de o anumita dizabilitate. Termenul de specialitate este tehnologie asistativa si se refera la alte aparate si dispozitive decat cele decontate prin Casele Judetene de Asigurari de Sanatate.

Fiecare persoana cu dizabilitati poate sa-si achizitioneze un singur produs de tehnologie asistiva.

Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte incadrate in grad de handicap grav, accentuat, mediu sau usor, ELIGIBILE, care doresc sa isi gaseasca un loc de munca. Valoarea maxima a voucherului este de 23.000 lei si poate fi folosit exclusiv de persoana cu handicap indreptatita, pentru achizitionarea de dispozitive care sa-i permita sa munceasca mai usor. Vorbim despre tehnica avansata si adaptata persoanelor cu nevoi speciale, precum harti tactile sau tot felul de dispozitive electronice de ghidare. Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz si va fi folosit o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului.

Persoanele ELIGIBILE, indreptatite sa primeasca voucherul sunt persoanele adulte cu dizabilitati (18-65 ani) care nu sunt angajate si care nu beneficiaza de pensie de invaliditate (neavand drept de munca, nu pot beneficia de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii sau formarea profesionala, DOAR daca suspenda pensia de invaliditate) sau pensie la limita de varsta. 

Prin sintagma "tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces" se face referire la orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente si software, utilizat de catre sau pentru persoanele cu dizabilitati pentru:

 • participare;
 • protectie, suport, training, masurarea sau inlocuirea functiilor sau structurilor corpului si a unor activitati;
 • prevenirea deficientelor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare.

Prin urmare, subventia se va acorda sub forma unui voucher folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in lista cuprinsa in anexa nr. 1. Ca exemple, pot fi achizitionate, prin aceste vouchere, in limita a 5000 de euro, stimulatoare musculare, orteze hibrid si functionale, dispozitive de ridicare pentru transferul persoanei cu dizabilitati in scaunul sau din scaunul cu rotile, sisteme electrice pentru urcatul scarilor, scutere, diferite tipuri de scaune chiar si cele electrice, automobile de tip Buggy, dispozitive electronice de ghidare a persoanei respective - busole, harti tactile.

!!! Persoanele cu dizabilitati incadrate in grad de handicap cu certificat valabil, care nu au, insa, isi cauta un loc de munca, trebuie sa se prezinte la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca cu o adeverinta medicala, actul de identitate si ultimul document ce atesta studiile absolvite. Aici beneficiaza de servicii de informare, consiliere si mediere. Mai departe, persoana cu dizabilitati trebuie sa se prezinte la sediul AJOFM, unde va depune o cerere de acordare a acestui voucher insotita de copii dupa certificatul de incadrare in gradul de handicap si anexa acestuia, recomandarea de la medic privind tipul de tehnologie de acces sau dispozitivul asistativ de care are nevoie, documentele eliberate de AJOFM, precum si un angajament potrivit caruia nu va instraina produsul ce urmeaza sa fie achizitionat.

In termen de 7 zile lucratoare de la inregistrarea cererii in Registrul privind acordarea voucherelor la Registratura DGASPC, se realizeaza comunicarea catre persoana cu dizabilitati.

Lunar, pana la data de 10 ale lunii, DGASPC transmite catre ANPD tabloul centralizator al solicitarilor, inregistrate in luna precedenta in Registrul pentru acordarea voucherelor, in format electronic si pe hartie, semnat de directorul general, insotit, in format electronic, de dosarele solicitantilor care cuprind documentele mentionate si un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilitati.

In termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii tablourilor centralizatoare ale solicitarilor privind acordarea voucherelor, la Registratura ANPD, personalul cu atributii in acest sens dupa verificarea conformitatii informatiilor primite, tipareste si transmite voucherele catre DGASPC.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunica solicitantilor sa se prezinte in vederea ridicarii acestora.

Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.

Prin Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 1263/2019, a fost aprobata Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.

In vederea obtinerii voucherului, persoanele cu handicap vor depune la sediul D.G.A.S.P.C. (registratura), un dosar care va cuprinde:

 • cererea pentru acordarea voucherului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap si anexa acestuia (copie);
 • recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
 • acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acordate de catre AJOFM, in conditiile legii, stabilite in functie de nevoile individuale, insotit de planul individual ce se constituie in anexa care face parte integranta din acesta (copie);
 • angajamentul persoanei cu dizabilitati, intocmit in 3 exemplare, referitor la obligatia de a nu instraina produsul achizitionat in baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja si de a transmite ANPD chestionarul de evaluare a satisfactiei beneficiarului;
 • oferta de munca acceptata sau informare in vederea angajarii sau contract individual de munca incheiat dupa participarea persoanei cu dizabilitati la masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM, constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).

DGASPC va transmite lunar catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati cererile centralizate privind eliberarea voucherelor, iar voucherul va include urmatoarele informatii:

 • datele de identificare ale persoanei indreptatite: numele si prenumele, data nasterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
 • valoarea maxima;
 • perioada de valabilitate;
 • numarul - format din indicativul judetului aferent fiecarei DGASPC in evidenta careia se afla persoana cu dizabilitati (de exemplu: AB pentru judetul Alba, AG pentru judetul Arges, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucuresti etc.), urmat de cinci cifre in ordine crescatoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judet, respectiv sector al municipiului Bucuresti;
 • tipul recomandat de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Voucherul este nominal si netransmisibil, avand o perioada de valabilitate de 6 luni. In cazul neutilizarii voucherului in perioada de 6 luni, exista posibilitatea eliberarii, la cerere, a unui nou voucher cu aceeasi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depaseste luna decembrie 2023.

Marius Budai a precizat, ca voucherele pentru achizitionarea de tehnologie asistiva sunt strict legata de un proces de angajare a persoanelor cu dizabilitati, afirmand ca tehnologia asistiva este un salt calitativ in privinta vietii acestor persoane.

PROCEDURA din 1 aprilie 2019 de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

EMITENT • MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE Nr. 721 din 1 aprilie 2019
                 • MINISTERUL SANATATII Nr. 481 DIN 3 APRILIE 2019
                 • CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 310 din 2 aprilie 2019

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019

Nota: Aprobata prin Ordinul nr. 721/481/310/2019, publicat in Monitorul oficial, Partea I, nr. 258 din 3 aprilie 2019.

Articolul 1
Prezenta Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare procedura, are rolul de a stabili etapele, responsabilitatile si documentele aferente in procesul de acordare a subventiilor cu aceasta destinatie in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, informational si comunicational, in cadrul proiectelor cofinantate din Programul operational Capital uman (POCU) - axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, activitatile cuprinzand si acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces persoanelor cu dizabilitati beneficiare de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere si formare profesionala.

Articolul 2
In intelesul prezentei proceduri, prin tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces se intelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente si software, utilizat de catre sau pentru persoanele cu dizabilitati pentru:
a) participare;
b) protectie, suport, training, masurarea sau inlocuirea functiilor sau structurilor corpului si a unor activitati;
c) prevenirea deficientelor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare.

Articolul 3
Subventia mentionata la art. 1 se acorda sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, mentionate in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsa in anexa nr. 1 la prezenta procedura, denumita in continuare lista.

Articolul 4
Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte incadrate in grad de handicap grav, accentuat, mediu sau usor, denumite in continuare persoane indreptatite.

Articolul 5
(1) Voucherul se elibereaza la cererea persoanei indreptatite, care depune, in scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti in evidenta careia se afla, denumita in continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde urmatoarele elemente:
a) domiciliul sau resedinta, seria, numarul BI/CI;
b) numarul si perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap eliberat de catre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judetele, respectiv sectoarele municipiului Bucuresti sau a deciziei eliberate de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
c) numar de telefon fix sau mobil, e-mail;
d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
e) document din care reiese ca beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii sau formare profesionala;
f) semnatura solicitantului.
(2) Modelul cererii mentionate la alin. (1) este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura si va fi postat pe site-ul fiecarei DGASPC. Cererea poate fi depusa si de reprezentantul legal, precum si de catre organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap .
(3) Modelul recomandarii mentionate la alin. (1) lit. d) este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura.

Articolul 6
DGASPC transmite lunar catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

Articolul 7
(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati asigura tiparirea voucherelor, precum si transmiterea acestora catre DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor indreptatite revine DGASPC competente.
(2) Modelul voucherelor, precum si modalitatea de acordare si distribuire a acestora se stabilesc in metodologia aprobata prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 8
Voucherul contine urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale persoanei indreptatite: numele si prenumele, data nasterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
b) valoarea maxima;
c) perioada de valabilitate;
d) numarul - format din indicativul judetului aferent fiecarei DGASPC in evidenta careia se afla persoana cu dizabilitati (de exemplu: AB pentru judetul Alba, AG pentru judetul Arges, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucuresti etc.), urmat de cinci cifre in ordine crescatoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judet, respectiv sector al municipiului Bucuresti;
e) tipul recomandat de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Articolul 9
(1) Voucherul este nominal si netransmisibil, avand o perioada de valabilitate in care poate fi utilizat de 6 luni. In cazul neutilizarii voucherului in perioada de 6 luni, exista posibilitatea eliberarii, la cerere, a unui nou voucher cu aceeasi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depaseste luna decembrie 2023.
(2) Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in lista cuprinsa in anexa nr. 1.
(3) Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.
(4) Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, in baza actului de identitate, o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului.
(5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.
(6) Produsele achizitionate in baza voucherelor fac obiectul decontarii doar cu operatorii economici mentionati la alin. (5), la valoarea prevazuta in documentul care atesta transferul dreptului de proprietate al produsului, in conditiile legii, fara a depasi valoarea maxima prevazuta la art. 8 lit. b).

Articolul 10
(1) Pentru a fi inclus in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, operatorul economic prevazut la art. 9 alin. (5) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa isi declare disponibilitatea de a fi inclus in lista, printr-o cerere adresata Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, precizand produsele pe care intentioneaza sa le comercializeze si pretul acestora;
b) sa desfasoare activitati de comercializare a produselor de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
c) sa aiba punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; in sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se intelege persoana desemnata de operatorul economic sa prezinte si sa comercializeze produsele asistive;
d) sa aiba aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispozitiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) produsele de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces sa fie inregistrate/notificate la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
f) sa aiba o evidenta cantitativ-valorica pentru produsele de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces comercializate;
g) sa aiba sediul/punctul de lucru intr-un spatiu accesibilizat, destinat receptiei beneficiarilor;
h) sa detina site accesibil persoanelor cu dizabilitati, care sa cuprinda informatii referitoare la produsele comercializate si preturile acestora;
i) activitatea sa se desfasoare cu personal calificat;
j) sa aiba o firma vizibila din exterior, la intrarea in incinta unitatii, si program de lucru afisat la loc vizibil;
k) sa aiba afisata in sala de asteptare lista completa, actualizata, cu toate produsele, care sa includa pretul de vanzare a acestora;
l) pentru fiecare produs comercializat sa existe o fisa cu specificatiile tehnice ale produsului si care sa fie accesibila;
m) sa ofere instructiuni/manual de utilizare pentru tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces comercializate, in limba romana. Primirea instructiunilor este confirmata prin semnatura beneficiarului;
n) sa detina declaratii de conformitate CE emise de producator si/sau reprezentantul autorizat al producatorului in Uniunea Europeana si, dupa caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile si dispozitivele asistive si tehnologiile de acces comercializate, si sa elibereze certificate de garantie pentru tehnologiile si dispozitivele asistive si tehnologiile de acces comercializate;
o) sa detina un registru de garantie cu rubrica pentru service, in care beneficiarii sa confirme primirea fisei de garantie si reparatiile;
p) sa dea o declaratie privind mentinerea pretului pe o perioada de minimum 6 luni.
(2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor mentionate la alin. (1) se realizeaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati.
(3) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati lanseaza periodic, la intervale de 3 luni, invitatia de inscriere/completare in lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.

Articolul 11
Modelul cererii mentionate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum si modalitatea de decontare a voucherelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

p. Ministrul muncii si justitiei sociale,
Adrian Marius Rîndunica,
secretar de stat

p. Ministrul sanatatii,
Tiberius-Marius Bradatan,
secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Adriana Cotel

LEGISLATIE:

 • Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Procedura de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, din 12.09.2019

COMMENTS 

Postat la
%b %21, %2019
Postat de
Fely
Lista medici
Buna. Eu nu am inteles unde, cine sunt medicii care recomanda tehnologie asistiva pentru persoanele cu dizabilitati. Stie cineva?
Postat la
%b %12, %2019
Postat de
Mona si Dan
LISTA MEDICI
Va salutam, domnule Fely
in sfarsit v-am gasit.
Eu nu am apelat la aceste tehnologii. Insa logica imi spune ca in functie de afectiunea pe care o avem fiecare, medicul spe[censored]t in afectiunea respectiva emite acea recomandare.
Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
LISTA MEDICI
Fely !
Hai sa mergem pe calea logicii. Persoana cu dizabilitate fizica, (dificultate la mers ) , de pilda, va primii recomandare medicala de la medicul ortoped. Persoana cu dizabilitate neurologica va primii recomandare de la medicul cu precialitatea Neurologie. Persoana cu dizabilitate vizuala se va adresa medicului spe[censored]t in Oftalmologie. Si asa mai departe ! Insa persoana cu dizabilitate in momentul in care ajunge la acel medic de specialitate ar trebuii sa stie ce solicita si in baza carui temei legal doreste acea facilitate.
Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
LISTA MEDICI
Citeste aici : PROCEDURA din 1 aprilie 2019 de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ...
Postat la
%b %03, %2019
Postat de
valentin32tgv
Documente
Salut !! Eu nu am inteles dacă trebuie să fii angajat sau nu. Mă puteți lămuri și pe mine vă rog ?

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează