Venitul minim de insertieMinisterul Muncii comaseaza trei beneficii de asistenta sociala, respectiv venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familie si ajutorul pentru incalzire, intr-unul singur denumit venitul minim de insertie, masura urmand sa intre in vigoare la 1 aprilie 2023.

"Romania si-a propus sa reconfigureze un nou model de acordare a unui numar de trei beneficii de asistenta sociala intr-un singur beneficiu de asistenta sociala - venitul minim de insertie, ce are drept scop prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala. Acestea sunt: venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei", se arata in expunerea de motive a actului normativ.

Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune era programata sa intre in vigoare la data de 1 aprilie 2018. Totusi, prin intermediul OUG nr. 82/2017, s-a oficializat amanarea pana la 1 aprilie 2023, deoarece sistemul informatic necesar nu este pregatit inca la nivelul autoritatilor.

Legea stabileste si limitele maxime de venituri pana la care se acorda componentele venitului minim de insertie astfel: 260 de lei venit net lunar ajustat pana la care se acorda ajutorul social, 600 de lei venit net lunar ajustat pana la care se acorda alocatia pentru familia cu copii si 600 de lei venit net lunar ajustat pana la care se acorda suplimentul pentru locuire, respectiv ajutorul pentru incalzire.

De acest ajutor vor beneficia familiile si persoanele singure, cetateni romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania, familiile si persoanele singure, cetateni romani, fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala, familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane sau, dupa caz, in conditiile reglementarilor europene in cazul cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene.

Tehnic, aceasta "noua formula va inlocui prevederile venitului minim garantat, care impun o rata de impozitare marginala de 100% a castigurilor, cu o formula de beneficii care va avea o rata de impozitare marginala de aproximativ 50%", se mai spune in strategie. Reprezentantii ministerului sustin ca nu doar va fi combatuta doar saracia, ci si piata muncii va primi un impuls din partea unui numar mare de potentiali candidati.

Per ansamblu, legea creste sumele si introduce prevederi menite sa incurajeze munca, precum luarea in considerare doar a unor procente din veniturile realizate. 

In expunerea de motive ce a insotit Legea nr. 196/2016 in forma sa de proiect, initiatorii au lamurit ca introducerea venitului minim de insertie are la baza mai multe avantaje fata de actualul sistem de ajutorare a familiilor si persoanelor singure cu dificultati, astfel:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 - (1) Se instituie venitul minim de insertie, beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.
(2) Situatia de dificultate este situatia in care se afla persoanele care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viata, din cauze socio-economice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata dezavantajat, si-au pierdut sau limitat propriile capacitati de integrare sociala.

Art. 2 - (1) Venitul minim de insertie face parte din categoria beneficiilor de asistenta sociala selective definite la art. 8 alin.(1) din Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala.
(2) Principiile si valorile care stau la baza asigurarii venitului minim de insertie sunt cele definite in Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala.
(3) Instituirea venitului minim de insertie se bazeaza, in principal pe solidaritate sociala, subsidiaritate, participarea beneficiarilor, stimularea integrarii pe piata muncii a persoanelor apte de munca si focalizarea sprijinului.

Art. 3 - (1) Venitul minim de insertie reprezinta sprijinul financiar acordat de stat in scopul acoperiririi nevoilor minime de trai si de locuire ale familiilor si persoanelor singure aflate in situatia prevazuta la art.1 alin.(2), precum si pentru prevenirea saraciei copiilor si stimularea participarii acestora in sistemul de educatie.
(2) Pentru a raspunde scopului prevazut la alin.(1), venitul minim de insertie se compune din una sau mai multe din urmatoarele categorii de ajutoare financiare:

 • a) ajutor social;
 • b) alocatie pentru familia cu copii;
 • c) supliment pentru pentru locuire.

(3) In functie de nevoile familiei, venitul minim de insertie este acompaniat de alte masuri de asistenta sociala complementare, acordate in bani si/sau in natura, dupa cum urmeaza:

 • a) stimulente;
 • b) facilitati contributive;
 • c) alte drepturi accesorii;
 • d) materiale si echipamente destinate incurajarii participarii si facilitarii frecventarii diverselor forme de educatie organizate in conditiile legii.

(4) Sumele aferente venitului minim de insertie si beneficiilor de asistenta sociala prevazute la alin.(3) se acorda, in principal, din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetele locale.

Art. 4 - Pentru situatii de dificultate punctuale si situatii de urgenta, familiile si persoanele singure pot beneficia si de alte masuri de suport, respectiv ajutoare sociale de urgenta si/sau ajutoare sociale comunitare, acordate din bugetele locale si, dupa caz, din bugetul de stat.

Art. 5 - Beneficiile de asistenta sociala, componente ale venitului minim de inserție, prevazute la art. 3 si art. 4 se definesc astfel:

 • ajutor social - ajutorul financiar acordat familiilor ale caror venituri se situeaza sub pragul de saracie severa, pentru asigurarea necesitaților zilnice de viața;
 • alocatie pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor care au in intretinere unul sau mai multi copii, in scopul prevenirii saraciei copilului si stimularii participarii acestuia in sistemul de educatie;
 • supliment pentru locuire - ajutorul financiar acordat ca masura de combatere a saraciei energetice, destinata consumatorilor vulnerabili, in scopul acoperirii integrale sau partiale a cheltuielilor cu incalzirea locuintei in perioada sezonului rece;
 • stimulente - masuri speciale de stimulare pentru participarea pe piața muncii și la serviciile de educatie sau de sanatate, acordate in bani sau care reprezinta deduceri aplicate veniturilor persoanei;
 • facilitati contributive - transferuri financiare pentru plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de beneficiari ai masurilor prevazute de prezenta lege;
 • alte drepturi accesorii - transferuri financiare pentru plata unor masuri obligatorii reglementate in legi speciale, respectiv asigurarea obligatorie a locuintei;
 • ajutoare sociale comunitare si de urgenta - ajutoare financiare si/sau in natura, destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara si care pot fi de natura calamitatilor naturale, incendiilor, pierderea locuintei, afectiuni ale sanatatii care necesita tratamente costisitoare sau care nu sunt acoperite integral de asigurarea sociala de sanatate, precum si alte situatii de nevoie punctuale.

Art. 6 - (1) In sensul prezentei legi, termenii si notiunile utilizate sunt urmatoarele:

(a) persoana singura - este persoana aflata in din urmatoarele situatii:

 1. persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
 2. persoana cu varsta de peste 18 ani care locuieste impreuna cu parintii sai sau cu alte persoane singure ori familii si care obtine propriile venituri din salarii si alte activitati;
 3. fiecare sot, in cazul sotilor despartiti in fapt cu domicilii diferite, daca aceasta situatie este dovedita prin verificare in teren;

(b) familie - constituie o familie persoanele aflate in una din urmatoarele situatii:

 1. sot si sotie, casatoriti in conditiile legii, care locuiesc impreuna;
 2. sot si sotie cu copiii lor necasatoriti, aflati in intretinere cu varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care locuiesc impreuna;
 3. barbatul si femeia care traiesc in uniune consensuala si locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren;
  barbatul si femeia aflati in uniune consensuala, cu copiii lor necasatoriti si/sau ai fiecaruia dintre ei, avand varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmeaza o forma de invatamant-cursuri de zi, organizata potrivit legii care locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren;
 4. fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau resedinta comuna, separat de domiciliul ori resedinta parintilor;
 5. parintele/parintii care locuieste/locuiesc cu copiii lui/lor necasatoriti aflati in intretinere, cu varsta de peste 18 ani si care au certificat de persoana incadrata intr-un grad accentuat sau grav de handicap/dizabilitate;

(c) familie monoparentala - desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant-cursuri de zi, organizata potrivit legii si care locuiesc si gospodaresc impreuna;

(d) persoana singura din familia monoparentala - persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. este necasatorita;
 2. este vaduva;
 3. este divortata;
 4. al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 5. al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
 6. nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1- 5 ;
 7. a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1 - 5.

(e) persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna - persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. locuiesc impreuna in acelasi imobil/locuinta si/sau, dupa caz, au domiciliul ori resedinta comuna, inscrisa in actele de identitate;
 2. contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora.

(f) persoane fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta - persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii, si care traiesc in strada sau in adaposturi improvizate ori in centre rezidentiale pentru persoanele fara adapost;

(g) copil in intretinere - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii, precum si tanarul in varsta de pana la 26 de ani care urmeaza o forma de invatamant-cursuri de zi, organizata potrivit legii. Sunt considerati ca facand parte din familie si copiii incredintati in vederea adoptiei, cei aflati in plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii in varsta de peste 18 ani care, in conditiile legii, sunt declarati persoane cu handicap grav sau accentuat;

(h) drept - sintagma utilizata pentru definirea oricareia din beneficiile de asistenta sociala;

(i) conditii de eligibilitate - conditiile obligatorii prevazute de lege pentru acordarea uneia sau mai multor componente ale venitului minim de insertie sau a oricarui alt beneficiu de asistenta sociala;

(j) consumator vulnerabil - clientul casnic, persoana singura sau familia care nu isi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei si ale carei venituri sunt situate in limitele prevazute de prezenta lege;

(k) sezon rece - se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita intr-unul sau mai multe judete la solicitarea consiliilor judetene, cu avizul Autoritatii Nationale de Meteorologie. Conditiile in care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;

(l) zona de temperatura - gruparea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, prevazute in anexa nr.2;

(m) locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(n) testarea mijloacelor de trai - evaluarea veniturilor banesti, a bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea ori folosinta familiei sau persoanei singure.

(o) venituri nete - totalitatea sumelor primite de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei;

(p) venituri din activitati agricole - veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala;

(q) varsta scolara - varsta de la care copilul este integrat in invatamantul scolar obligatoriu;

(r) varsta prescolara - varsta de la care copilul poate fi integrat in invatamantul prescolar, respectiv intr-o unitate de educatie timpurie: cresa sau gradinita.

(s) venit net lunar ajustat - suma care revine fiecarui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, dupa aplicarea coeficientilor de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei.

(t) coeficienti de echivalenta - unitate de masura utilizata la calculul venitului net lunar ajustat.

(2) Parintii si copiii lor necasatoriti in varsta de peste 18 ani sau de peste 26 de ani in cazul celor care frecventeaza o forma de invatamant-cursuri de zi, organizata conform legii, care locuiesc si/sau gospodaresc impreuna, constituie familii separate.
(3) In intelesul prezentei legi, persoana singura definita la lit.a), in calitatea sa de beneficiar al venitului minim de insertie, se considera membru de familie.
(4) In sensul prevederilor alin.(1) lit.m) nu se considera locuinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase cu scop monahal.

Art. 7 - (1) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi familiile si persoanele singure, cetateni romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania.

(2) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, denumiti in continuare persoane fara adapost, beneficiaza de venit minim de insertie numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale in care traiesc.
(3) Beneficiaza de venit minim de insertie si familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare cetateni straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane;
 • b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie;
 • c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

CAPITOLUL II

Stabilirea cuantumului venitului minim de insertie

Sectiunea 1
Conditii generale

Art. 8 - (1) Cuantumurile beneficiilor de asistenta sociala prevazute de prezenta lege, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta, denumit in continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 alin.(1) - (4) din din Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala.
(2) Daca din calculul in lei al venitului minim de insertie rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului.
(3) In situatia in care apar modificari cu privire la venituri si/sau la numarul membrilor de familie din cauza carora rezulta majorari sau diminuari ale sumei acordate ca venit minim de insertie cu maxim 10 lei, respectiv 0,020 ISR cuantumul acestuia nu se modifica.

Art. 9 - (1) Poate beneficia de venit minim de insertie, familia si persoana singura lipsita de venituri sau ale carei venituri nu acopera nevoile minime de trai si de locuire, daca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de prezenta lege și ale carei venituri nete lunare ajustate sunt de pana la 700 lei, respectiv 1,400 ISR.
(2) Venitul net lunar ajustat reprezinta suma care revine fiecarui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, dupa aplicarea coeficienților de echivalența corespunzatori dimensiunii familiei, denumiti in continuare coeficienti de echivalenta.
(3) Coeficientii de echivalenta utilizati sunt:

 • a) 1 - pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie;
 • b) 0,5 - pentru fiecare persoana in plus, adult sau copil.

(4) Venitul minim de insertie se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevazute la art. 3 alin.(2) care se stabilesc in functie de incadrarea veniturile nete lunare ajustate realizate de familie in urmatoarele limite:

 • a) pentru ajutorul social, pana la un venit mediu net lunar ajustat de 260 lei inclusiv, respectiv 0,520 ISR, ce se ia in calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
 • b) pentru alocatia pentru familia cu copii, pana la un venit net lunar ajustat de 700 lei, respectiv 1,400 ISR;
 • c) pentru suplimentul pentru locuire, pana la un venit net lunar ajustat de 700 lei, respectiv 1,400 ISR.

Art. 10 - (1) La stabilirea veniturilor nete lunare totale ale familiei, prevazute la art. 9 alin.(2) se iau in considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de intretinere fata de copii si/sau fata de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii venitului minim de insertie.
(2) La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei conform prevederilor alin.(1), se excepteaza urmatoarele:

 • a) sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • b) 50% din cuantumul alocației de stat pentru copii stabilit de lege;
 • c) ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 • d) sumele acordate, ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru sustinerea educatiei preșcolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei și Cercetarii Științifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
 • e) sumele primite din activitatea de zilier, in condițiile Legii nr.52/2001 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • f) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • g) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta.

(3) In cazul in care familia are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de insertie, aceasta nu beneficiaza de acest drept.
(4) Lista prevazuta la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare ale prevederilor prezentei legi si se poate actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(5) In cazul familiei care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie.

Art. 11 - Pentru stimularea unei vieti active si a participarii pe piata muncii, in situația in care unul sau mai multi membri ai familiei, realizeaza venituri in baza unui contract de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, sau familia desfașoara activitati agricole la stabilirea veniturilor nete lunare totale ale familiei, prevazute la art. 9 alin.(2), nu se iau in calcul 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 400 lei/familie, respectiv 0,8 ISR.

Art. 12 - (1) Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei numai daca se afla in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
(2) Conditia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul persoanelor singure si membrilor din familiile care solicita venit minim de insertie numai pentru componenta reprezentata de suplimentul pentru locuire.

Art. 13 - (1) In intelesul prezentei legi, persoana apta de munca este persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
 • b) nu urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, prevazuta de lege;
 • c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare pentru a fi apta pentru prestarea unei munci.

(2) In situatia in care persoana are o incapacitate fizica si/sau psihica, aceasta este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.

Art. 14 - Face exceptie de la indeplinirea conditiei prevazuta la art.12 persoana apta de munca care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani, precum si a celui/celor in varsta de pana la 18 ani daca acesta/acestia au in un handicap/ o dizabilitate grav/grava sau accentuat/accentuata, dovedit/dovedita prin certificat eliberat in conditiile legii;
 • b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/grava ori accentuat/accentuata care nu beneficiaza de asistent personal, in conditiile legii;
 • c) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
 • d) participa la un program de pregatire profesionala;
 • e) are varsta cuprinsa intre 16 – 18 ani și nu urmeaza o forma de invațamant;
 • f) este incadrata in munca.

Sectiunea a 2-a
Stabilirea cuantumului ajutorului social

Art. 15 - (1) Pentru componenta venitului minim de insertie reprezentata de ajutorul social, cuantumul maxim al acestuia stabilit pentru persoana singura este de 260 lei/ luna, respectiv 0,520 ISR.
(2) Cuantumul maxim al ajutorului social ce poate fi acordat se calculeaza in functie de numarul membrilor din familie, pornind de la valoarea de referinta reprezentata de cuantumul maxim lunar prevazut la alin.(1), la care se aplica coeficientii de echivalenta prevazuti la art. 9 alin.(3).

Art. 16 - Suma aferenta ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul cuantumului maxim al ajutorului social calculat, in conditiile art.15, pentru intreaga familie sau persoana singura si nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singura in luna anterioara solicitarii dreptului, cu aplicarea prevederilor art.10 si 11.

Art. 17 - In cazul persoanei singure cu varsta de 60 de ani si peste, limita venitului net lunar ajustat prevazuta la art. 9 alin.(4) lit.a) si cuantumul maxim al ajutorului prevazut la art. 15 se stabileste la 300 lei, respectiv 0,6 ISR.

Sectiunea a 3-a
Stabilirea cuantumului alocatiei pentru familia cu copii

Art. 18 - (1) Componenta venitului minim de insertie, reprezentata de alocatia pentru familia cu copii, se acorda in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii din familie..
(2) Pentru familia beneficiara de ajutor social, precum si cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 lei/ luna, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit, dupa cum urmeaza:

 • a) 100 lei, respectiv 0,200 ISR pentru familia cu un copil;
 • b) 200 lei, respectiv 0,400 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • c) 300 lei, respectiv 0,600 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • d) 400 lei, respectiv 0,800 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.

(3) Pentru familia monoparentala beneficiara de ajutor social, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit, dupa cum urmeaza:

 • a) 120 lei, respectiv 0,240 ISR pentru familia cu un copil;
 • b) 240 lei, respectiv 0,480 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • c) 360 lei, respectiv 0,720 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • d) 480 lei, respectiv 0,960 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.

(4) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 lei/ luna, respectiv 0,522 ISR si 700 lei, respectiv 1,4 ISR, inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit, dupa cum urmeaza:

 • a) 85 lei, respectiv 0,170 ISR pentru familia cu un copil;
 • b) 170 lei, respectiv 0,340 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • c) 255 lei, respectiv 0,510 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • d) 340 lei, respectiv 0,680 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.

(5) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 lei/ luna, respectiv 0,522 ISR si 700 lei, respectiv 1,4 ISR, inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit, dupa cum urmeaza:

 • a) 100 lei, respectiv 0,200 ISR pentru familia cu un copil;
 • b) 200 lei, respectiv 0,400 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • c) 300 lei, respectiv 0,600 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • d) 400 lei, respectiv 0,800 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Art. 19 - (1) In cazul familiilor care au in intretinere copii de varsta scolara, alocatia pentru copii se acorda, in cuantumurile prevazute la art. 18 cu conditia ca fiecare copil sa frecventeze neintrerupt o forma de invatamant, organizata potrivit legii.
(2) Alocatia pentru copii, stabilita conform prevederilor alin.(1), se acorda in cuantum diminuat procentual in raport cu numarul de copii din familie, dupa cum urmeaza:

 • a) pentru luna in care copilul inregistreaza pana la 10 absente nemotivate;
 • b) pe perioada in care copilul intrerupe anul scolar, cu exceptia situatiilor in care intreruperea este cauzata de motive de natura medicala, incepand cu luna in care copilul a incetat sa frecventeze scoala;
 • c) pe perioada cand copilul repeta anul scolar din alte motive decat cele de natura medicala.

(3) In situatia in care unul dintre copii nu mai frecventeaza cursurile scolare, acesta nu mai este luat in considerare nici la stabilirea venitului net lunar ajustat si nici la stabilirea cuantumului alocatiei pentru familia cu copii.
(4) In cazul in care copilul care frecventeaza scoala a implinit varsta de 18 ani, alocatia pentru familia pentru copii se acorda pana la finalizarea anului scolar in care este inscris.
(5) Pentru lunile in care se acorda vacanta scolara, potrivit legii, alocatia pentru familia cu copii se acorda in cuantumurile prevazute la alin.(1).
(6) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap/dizabilitate grav/grava sau accentuat/accentuata, de varsta scolara, conditia prevazuta la alin.(2) nu se aplica.
(7) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie pentru familia cu copii, precum si de stimulentul prevazut la art.20 alin.(1) doar pentru copiii sai, luandu-se in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, in conditiile legii.

Art. 20 - (1) Familiile prevazute la art. 18 care au copii in intretinere cu varsta de pana la 6 ani, pot beneficia de un stimulent pentru educatie timpurie, in cuantum lunar de 20 lei, respectiv 0,040 ISR pentru fiecare copil, cu conditia frecventarii de catre acesta a cresei/gradinitei, timp de minim 40 de zile intr-o perioada de 4 luni consecutive.
(2) In situatia in care, in perioada prevazuta la alin.(1), cresa/gradinita nu functioneaza din cauza executarii unor lucrari de constructii/reabilitare sau se inchide motivat pe o perioada de pana la 60 de zile, conditia prevazuta la alin.(1) se considera indeplinita daca cresa/gradinita este frecventata pe restul perioadei in care aceasta a functionat.
(3) Stimulentul prevazut la alin.(1) nu se ia in calcul la stabilirea veniturilor familiei pentru acordarea venitului minim de insertie.

Art. 21 - Copiii din familiile beneficiare de alocatie pentru familia cu copii, primesc anual rechizite scolare conform prevederilor legale in vigoare.

Sectiunea a 4-a
Stabilirea cuantumului suplimentului pentru locuire

Art. 22 - (1) Suplimentul pentru locuire se acorda in cuantumuri diferentiate, in functie de incadrarea venitului net lunar ajutstat, in limitele de venit stabilite prin prezenta lege, pentru un singur sistem utilizat pentru incalzirea locuintei de domiciliu sau resedinta pe perioada sezonului rece.
(2) Suplimentul prevazut la alin.(1), in functie de sistemul de incalzire utilizat in locuinta de domiciliu/resedinta, consta in urmatoarele categorii de ajutoare pentru incalzirea locuintei:

 • a) ajutor pentru energie termica in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
 • b) ajutor pentru gaze naturale;
 • c) ajutor pentru energie electrica;
 • d) ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

(3) Suplimentul pentru locuire prevazut de prezenta lege se acorda numai familiilor care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice.

Art. 23 - (1) Contravaloarea energiei termice furnizata in sistem centralizat, a cantitatii de gaze si a energiei electrice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, se evidentiza in factura emisa de furnizori, denumita in continuare factura.
(2) In cazul energiei termice furnizate in sistem centralizat, pentru acordarea suplimentului pentru incalzire se calculeaza consumul mediu lunar care reprezinta cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei, stabilita pentru familie, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 1 la prezenta lege.

Art. 24 - (1) Consumatorii vulnerabili, respectiv familiile cu venituri medii nete lunare ajustate de 700 lei, respectiv 1,4 ISR, inclusiv, beneficiaza de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat.
(2) Consumatorii vulnerabili, respectiv persoanele singure cu varsta de 60 ani si peste beneficiaza de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat in conditiile in care venitul net lunar al acestora este de pana la 1.100 lei, respectiv 2,2 ISR.

Art. 25 - (1) Cuantumurile suplimentului pentru locuire, indiferent de sistemul de incalzire utilizat, se calculeaza in functie de veniturile nete lunare ajustate pe membru de familie, prin compensarea procentuala a cheltuielilor pentru incalzire, aplicata dupa cum urmeaza:

 • a) la valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru energie termica furnizata in sistem centralizat, calculat in limita consumului mediu lunar definit la art.24 alin.(2) si de pretul gigacaloriei;
 • b) la valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 250 lei, respectiv 0,50 ISR;
 • c) la valoarea maxima a ajutorului pentru energie electrica de 240 lei, respectiv 0,48 ISR;
 • d) la valoarea maxima a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri de 80 lei, respectiv 0,16 ISR.

(2) Cuantumul suplimentului pentru locuire, pentru fiecare din ajutoarele prevazute la art. 22 alin.(2) lit.a) - c) se scade lunar de catre furnizorii de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale si de energie electrica, din factura reprezentand contravaloarea consumului.

Art. 26 - (1) Nivelul compensarii procentuale prevazuta la art.25 este de 100% pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit conform prevederilor prezentei legi sau cu venituri de pana la 260 lei, respectiv 0,420 ISR.
(2) In situatia in care din calculul suplimentului pentru locuire rezulta un nivel de compensare mai mic de 10%, compensarea procentuala aplicata este de 10%.

Art. 27 - (1) Suplimentul pentru locuire se acorda persoanelor singure si familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
(2) In situatia in care doua sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc in acelasi spatiu locativ, suplimentul pentru locuire se acorda in numele titularului contractului incheiat cu furnizorul din sistemul utilizat pentru de incalzirea locuintei, respectiv furnizorul de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale sau de energie electrica.
(3) In situatia prevazuta la alin.(2), dupa caz, se procedeaza dupa cum urmeaza:

 • a) daca numai o familie sau persoana singura din cele care locuiesc in comun este eligibila pentru acordarea venitului minim de insertie, cuantumul maxim al ajutorului de incalzire pentru energie termica in sistem centralizat, pentru gaze naturale ori pentru energie electrica, luat in calcul la aplicarea compensarii procentuale, se stabileste in functie de cota parte din suprafata locativa ce revine familiei sau persoanei singure beneficiare a dreptului.
  b) daca toate familiile si persoanele singure care locuiesc in comun sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de insertie, cuantumul maxim al ajutorului de incalzire pentru energie termica in sistem centralizat, pentru gaze naturale ori pentru energie electrica, luat in calcul la aplicarea compensarii procentuale, se stabileste conform prevederilor alin.(3) lit.a), iar suma aferenta ajutorului pentru incalzire, acordata in numele titularului de contract incheiat cu furnizorul din sistemul de incalzire utilizat, se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor calculate pentru fiecare familie si persoana singura beneficiara a dreptului.

Art. 28 - (1) Pentru sprijinirea, in perioada sezonului rece, a consumatotilor casnici care utilizeaza, pentru incalzirea locuintei, energie termica in sistem centralizat, autoritatile administratiei publice locale pot stabili, prin hotarare a consiliului local, masuri de protectie sociala suportate din bugetele locale, dupa cum urmeaza:

 • a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;
 • b) ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in completarea celor acordate de la bugetul de stat;
  atat subventii lunare prevazute la lit. a), cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b).

(2) Valoarea masurilor de protectie sociala prevazute la alin.(1) trebuie sa fie de cel putin 10% din valoarea totala a ajutoarelor de incalzire acordate din bugetul de stat.
(3) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot apoba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei peste transele de venituri si cuantumurile utilizate pentru calcularea suplimentului de incalzire acordat din bugetul de stat, indiferent de sistemul de incalzire.

Art. 29 - (1) Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.
(2) Prin exceptie de la prevederile art.22 alin.(4), ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social in conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.
(3) Pentru beneficiarii ajutorului pentru energia electrica, care sunt in acelasi timp si beneficiari ai tarifului social la energia electrica, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei are dreptul sa impuna prin reglementari tipul de tarif aplicat acestor beneficiari, inclusiv modalitatea de schimbare a tarifelor.

Art. 30 - Suplimentul pentru locuire se acorda persoanelor singure si familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.

CAPITOLUL III

Acordarea venitului minim de insertie

Sectiunea 1
Conditii de acordare si stabilire a dreptului

Art. 31 - (1) Beneficiaza de venit minim de insertie familia definita la art.6 alin.(1) lit.b) si c), precum si persoana singura definita la art.6 alin.(1) lit.a), ale caror venituri se incadreaza in limitele prevazute la art.9 alin.(4).
(2) In perioada in care unul dintre soti este detasat pe perioada determinata in interes de serviciu ori efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita.
(3) In situatia in care copiii urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita si pe perioada, respectiva, daca se prezinta dovada ca acestia se afla in intretinerea familiei ori a persoanei singure.
(4) In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in strainatate, acestia sunt luati in calcul la stabilirea dreptului la venit minim de insertie doar daca reprezentantul legal al copilului prezinta, din 6 in 6 luni, dovada frecventarii cursurilor si a numarului absentelor inregistrate de copil/copii, eliberata de unitatea de invatamant din strainatate, iar aceasta functioneaza in conditiile legislatiei statului respectiv.

Art. 32 - (1) Venitul minim de insertie se acorda la cererea scrisa sau electronica a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor inscrise in cerere, precum si de un angajament de plata pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit.
(2) Cererea prevazuta la alin.(1) contine, in principal, date privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia si bunurile detinute, tipul de locuinta, sistemul de incalzire utilizat si numarul persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa de domiciliu /resedinta, precum si informatii referitoare la situatia educationala si profesionala a membrilor de familie, precum si la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.
(3) Modelul formularului de cerere care include si declaratia pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor declarate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi.
(4) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la venit minim de insertie, precum si pentru prelucrarea si verificarea electronica a datelor si informatiilor referitoare la indeplinirea conditiilor de eligibilitate, formularul prevazut la alin.(3) este redactat pe sectiuni, respectiv cerere, anexe obligatorii si anexe optionale.
(5) Documentele doveditoare prevazute la alin.(1) privesc, in principal, veniturile si componenta familiei solicitante, precum si respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, pentru fiecare din componentele venitului minim de insertie.
(6) Prin angajamentul prevazut la alin.(1), titularului dreptului isi asuma returnarea sumelor acordate necuvenit si precizeaza sursele de venit din care se face recuperarea acestora.
(7) Lista documentelor doveditoare prevazuta la alin.(5) si modelul angajamentului de plata prevazut la alin.(6) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 33 - (1) Titularul dreptului este persoana care, conform art.32 alin.(1) a formulat si semnat cererea, iar beneficiarul este familia.
(2) In cazul familiei formata din sot, sotie si copii aflati in intretinere, reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara.
(3) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
(4) In cazul persoanei prevazute la alin. (3) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
(5) In cazul familiei definite la art.7 alin. (1) lit.b) pct.4, pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin.(2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 34 - (1) In cazul in care titularul dreptului nu este proprietarul locuintei sau nu are incheiat pe numele sau contractul de inchiriere al acesteia, pentru suplimentul de locuire este obligatorie inscrierea, in formularul prevazut la art.32 alin.(5), a datelor de identificare ale persoanei care are calitatea de titular al contractului de furnizare a energiei termice, energiei electrice sau a gazelor naturale necesare incalzirii locuintei de domiciliu sau resedinta.
(2) Titularul contractului prevazut la alin.(1) poate fi, dupa caz, proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 35 - Cererea de acordare a venitului minim de insertie, insotita de documentele doveditoare si angajamentul de plata, inclusiv in cazul cetatenilor straini sau apatrizi, precum si al persoanelor fara adapost, se depune pe suport de hartie sau se transmite electronic si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul /resedinta sau, dupa caz, traieste titularul cererii.

Art. 36 - (1) In cazul familiilor care au in intretinere copii in varsta de pana la 6 ani si solicita venit minim de insertie, pentru acordarea stimulentului pentru educatie timpurie, se depune, ca document doveditor, o adeverinta eliberata de conducatorul cresei/gradinitei prin care se atesta inscrierea copilului in unitatea respectiva.
(2) In cazul familiilor care indeplinesc conditia referitoare la venit, prevazuta la art.19 alin.(1), dar care nu solicita acordarea venitului minim de insertie, pentru a primi stimulentul pentru educatie timpurie, acestea depun o cerere, acompaniata de adeverinta prevazuta la alin.(1), la sediul agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta.
(3) Modelul cererii pentru acordarea stimulentului pentru educatie timpurie se stabileste prin normele de aplicare ale prevederilor prezentei legi.

Art. 37 - (1) Verificarea datelor si informatilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare se realizeaza, in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii acestora, de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere.
(2) In cazul solicitantilor al caror venit mediu lunar/membru de familie se incadreaza in limitele prevazute la art.9 alin.(4) lit.a) si/sau lit.b), precum si la lit.c) numai in cazul celor care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica, in termenul prevazut la alin.(1), se efectueaza verificarea in teren a datelor si informatiilor declarate de solicitant.
(3) In vederea efectuarii verificarii in teren, prevazuta la alin.(2), se utilizeaza formularul pentru verificarea in teren a conditiilor de acordare a venitului minim de insertie, denumit in continuare formular pentru verificarea in teren, al carui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare ale prevederilor prezentei legi.
(4) Formularul pentru verificarea in teren constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu aprobarea sau respingerea acordarii dreptului, precum si cu stabilirea cuantumului acestuia.
(5) In cazul in care exista informatii sau suspiciuni privind veridicitatea informatiilor cuprinse in cerere, primarul dispune efectuarea verificarii in teren, in termenul prevazut la alin.(1), si la alti solicitanti decat cei prevazuti la alin.(2).
(6) In situatia in care titularul cererii, sau oricare din membrii familiei acestuia, refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru completarea formularului prevazut la alin.(3), se considera ca nu se indeplinesc conditiile de acordare a venitului minim de insertie.
(7) Raspunderea asupra datelor si informatiilor inscrise in formularul prevazut la alin.(3) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea in teren si a/au semnat formularul.
(8) Primarul si secretarul unitatii administrativ teritoriale raspund, in conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de verificare in vederea acordarii dreptului la venit minim de insertie.

Art. 38 - (1) La sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, primarul dispune efectuarea verificarilor in teren a situatiilor semnalate, atat pentru solicitantii venitului minim de insertie, cat si pentru beneficiarii acestuia, in maxim 15 de zile de la data inregistrarii sesizarii/solicitarii.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare de venit minim de insertie care primesc ajutor social este obligatorie efectuarea verificarii in teren a indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, in luna octombrie, respectiv in luna aprilie/mai a fiecarui an.

Art. 39 - (1) Pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate de titularul cererii, precum si de titularul dreptului, personalul prevazut la art. 35 alin.(2) solicita toate informatiile disponibile la nivel local cu privire la componenta si veniturile familiei, locuinta de domiciliu/resedinta, bunurile mobile si imobile detinute, iar serviciile de specialitate ale primariei au obligatia sa le furnizeze in termen de 5 zile de la solicitare.
(2) In vederea verificarii informatiilor declarate de semnatarul cererii, precum si de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autoritati ale administratiei publice locale sau institutii publice, informatii privind veniturile si bunurile detinute de acesta sau de membrii familiei sale.

Art. 40 - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la venit minim de insertie se face prin dispozitie scrisa a primarului, in maxim 5 zile de la finalizarea verificarii prevazuta la art. 37 alin.(1).
(2) Dispozitia primarului prvind acordarea venitului minim de insertie reprezinta certificarea faptului ca solicitantul indeplineste conditiile de acordare a venitului minim de insertie, respectiv a unuia sau mai multor componente ale acestuia.
(3) Dispozitia primarului prin care se acorda sau se respinge dreptul la venit minim de insertie se comunica titularului cererii, in maxim 5 zile de la data emiterii acesteia.
(4) Modelul dispozitiei prevazute la alin.(4) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 41 - (1) Pentru solicitantii carora li s-a acordat dreptul la venit minim de insertie, primariile intocmesc o lista cu datele de identificare ale acestora, inclusiv codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si cuantumul estimat al venitului minim de insertie.
(2) Lista prevazuta la alin.(1), cererile, declaratiile pe proprie raspundere, angajamentele de plata si documentele doveditoare prevazute la art. 35 alin.(2), dispozitiile primarului, precum si, dupa caz, adeverinta prevazuta la art.36 alin.(1), se transmit, pe suport electronic, agentiilor teritoriale, pana la data de 5 a fiecarei luni.
(3) Agentiile teritoriale pot stabili, impreuna cu fiecare primarie din raza lor teritoriala, calendarul de transmitere a documentelor, cu conditia respectarii termenului limita prevazut la alin.(2).

Art. 42 - (1) In termen de maxim 15 zile de la data primirii documentelor prevazute la art.41 alin.(2), personalul agentiei teritoriale verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate, prin accesarea bazelor de date ale structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si a bazelor de date disponibile ale altor autoritati publice cu care are incheiate protocoale de colaborare.
(2) In termen de maxim 5 zile de la finalizarea verificarii prevazute la alin.(1) directorul executiv al agentiei teritoriale, in baza dispozitiei primarului prevazuta la art. 40 alin.(2) si a verificarilor efectuate de personalul propriu, emite decizia de stabilire a dreptului in care se mentioneaza dispozitia primarului si cuantumul venitului minim de insertie, defalcat pe componente, cu exceptia cuantumului ajutoarelor pentru incalzire prevazute la art. la art. 22 alin.(2) lit.a)-c).
(3) Modelul deciziei prevazuta la alin.(2) se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Acordarea dreptului se face dupa cum urmeaza:

 • a) incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis dispozitia primarului, pentru ajutorul social si alocatia pentru familia cu copii, precum si pentru suplimentul pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri;
 • b) incepand cu luna noiembrie a anului, pentru ajutoarele pentru incalzirea locuintei prevazute la art.22 alin.(2) lit.a)-c), daca cererile pentru acordarea dreptului sunt depuse de solicitanti pana la data limita prevazut la art. 51 alin.(1);
 • c) incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis dispozitia primarului, pentru ajutoarele prevazute la lit.b), in cazul in care cererea pentru acordarea dreptului a fost depusa dupa data limita prevazuta la lit.b).

(5) Deciziile directorului executiv, constituie documente de plata pentru venitul minim de insertie si se comunica titularului acestuia in maxim 10 zile de la data emiterii.
(6) Agentia teritoriala intocmeste lunar situatia titularilor din fiecare unitate administrativ teritoriala carora li s-au emis deciziile de stabilire a dreptului la venit minim de insertie si o transmite primariilor, in format electronic, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.
(7) Agentia teritoriala poate solicita autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si altor institutii, informatii si documente referitoare la veniturile, locuinta, bunurile mobile/imobile, componenta familiei solicitante sau beneficiare de venit minim de insertie, precum si cu privire la orice alte conditii prevazute de prezenta lege.

Art. 43 - (1) Acordarea dreptului la stimulentul prevazut la art.19 alin.(1) se face numai prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Acordarea dreptului la stimulentul pentru educatie timpurie se face incepand cu luna urmatoare emiterii deciziei prevazute la alin.(1).
(3) Modelul deciziei directorului executiv de acordare a dreptului la stimulentul pentru educatie timpurie se stabileste prin normele metodologice de aplicare ale prevederilor prezentei legi.
(4) Decizia directorului executiv prevazuta la alin.(1) se comunica titularului cererii in termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

Art. 44 - (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului venitului minim de insertie se face prin dispozitie scrisa a primarului si se comunica, in termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular si, dupa caz, vechiului titular, precum si agentiei teritoriale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/resedinta acesta.
(2) In baza dispozitiei scrise a primarului, prevazuta la alin.(1), directorul executiv emite o noua decizie de stabilire a dreptului pe care o transmite noului titular si o comunica primariei.
(3) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului stimulentului pentru educatie timpurie se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(4) Deciziile directorului executiv, prevazute la alin.(2) si (3), se comunica atat noului titular, cat si si vechiului titular al dreptului, in termen de maxim 10 zile de la data emiterii lor.

Art. 45 - (1) In situatia in care se produc modificari in componenta familiei si/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de insertie, titularul dreptului depune la primarie o declaratie pe proprie raspundere privind modificarile intervenite, insotita de documentele doveditoare, dupa caz.
(2) Dupa verificarea, conform prevederilor art.37, a datelor si informatiilor inscrise in declaratia si documentele prevazute la alin.(1), dupa caz, primarul emite o dispozitie de mentinere a dreptului sau de incetare a acestuia.
(3) Modelul dispozitiei de mentinere a dreptului, precum si cel al declaratiei pe proprie raspundere, prevazute la alin.(1), se stabileste prin normele de aplicare ale prevederilor prezentei legi.
(4) In termen de maxim 5 zile de la emiterea dispozitiei prevazute la alin.(2), primarul o comunica titularului dreptului si o transmite, in format electronic, agentiei teritoriale, insotita de documentele prevazute la alin.(1) si, dupa caz, de formularul de verificare in teren.
(5) In termenul prevazut la art. 37 alin.(1), se verifica informatiile privind componenta familiei si veniturile declarate si se emite, de catre directorul executiv, o noua decizie de stabilire a dreptului care contine cuantumul modificat al venitului minim de insertie, defalcat pe componente. Decizia se comunica titularului dreptului si primariei, in termen de 10 zile de la data emiterii.

Art. 46 - (1) Dupa acordarea venitului minim de insertie, agentia nationala efectueaza, periodic, verificari electronice privind mentinerea conditiilor care au condus la acordarea dreptului, precum si analize de risc asupra titularilor dreptului, in baza carora atentioneaza asupra unor aspecte cum ar fi stabilirea unui nou cuantum al dreptului, necesitatea suspendarii sau incetarii dreptului, efectuarea de verificari in teren, etc.
(2) Procedura detaliata privind acordarea dreptului si stabilirea cuantumului acestuia se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Sectiunea a 2-a
Conditiile de acordare a suplimentului pentru locuire

Art. 47 - (1) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire de catre asociatiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/conventii individuale, poate fi:

 • a) facturarea si plata pe baza consumului lunar efectiv;
 • b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv si plata in transe procentuale pe o perioada de referinta cu durata de 12 luni.

(2) Modalitatea de plata conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum si stabilirea perioadei de referinta se aproba prin hotarare a consiliului local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, facturarea si plata consumului de energie termica se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).

Art. 48 - (1) La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, furnizorii de energie termica aplica modul de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale.
(2) Optiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala asupra modului de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale se comunica furnizorilor cu cel mult 30 de zile inaintea inceperii perioadei de referinta.

Art. 49 - Furnizorii de energie termica au obligatia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, facturarea in conditiile prevederilor art. 47.

Art. 50 - Titularii de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala sunt obligati sa achite facturile in termenul de scadenta de 15 zile de la data primirii facturilor in situatia prevazuta la art.47 alin.(1) lit. a), respectiv in termen de 15 zile de la termenele inscrise pe factura in situatia prevazuta la art.47 alin.(1) lit. b). Data emiterii facturii si termenele de scadenta se inscriu pe factura. Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 51 - (1) In cazul persoanelor singure si familiilor care solicita acordarea venitului minim de insertie numai pentru suplimentul pentru locuire, reprezentat de unul din ajutoarele prevazute la art.22 alin.(2) lit.a)-c), documentele prevazute la art.35 alin.(1) se depun la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta solicitantii, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an, pentru sezonul rece ce va urma.
(2) Pentru solicitarea suplimentului pentru locuire, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarii la sediul acestora sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari ori a furnizorilor daca acestia consimt.
(3) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se pune la dispozitia solicitantilor inclusiv pe site-ul primariei, al agentiilor teritoriale si al furnizorilor.
(4) In cazul persoanelor singure si familiilor care au stabilit dreptul la unul din componentele venitului minim de insertie si indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si pentru acordarea suplimentului pentru locuire, titularul dreptului depune la primarie o declaratie pe proprie raspundere pentru recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, in perioada cuprinsa intre 15 septembrie -15 octombrie a fiecarui an.
(5) Modelul declaratiei prevazute la alin.(1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 52 - (1) Aprobarea cererilor solicitantilor potential beneficiari de venit minim de insertie reprezentat exclusiv de suplimentul pentru locuire, precum si recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate in cazul beneficiarilor de venit minim de insertie la data prevazuta la art.51 alin.(4) se fac conform prevederilor art.37, art.39-41 si art.42 alin.(2).
(2) In cazul utilizarii de energie termica in sistem centralizat pentru incalzirea locuintei, dispozitia primarului va contine pretul gigacaloriei furnizata in sistem centralizat.
(3) Modelul dispozitiei primarului prevazuta la alin.(1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Cererile sau, dupa caz, declaratiile pe proprie raspundere privind recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, documentele doveditoare si dispozitiile primarului se transmit electronic la agentia nationala, pana la data de 25 octombrie a fiecarui an.
(5) Dispozitia primarului prevazuta la alin.(1) poate fi emisa individual sau colectiv, caz in care care vor fi aduse la cunostinta solicitantilor individual.

Art. 53 - (1) Pana la data de 10 noiembrie a fiecarui an, la nivelul agentiei teritoriale se finalizeaza verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutoarele pentru incalzire prevazute la art. 23 alin.(1) lit.a)-c), se calculeaza cuantumul aferent ajutorului acordat in functie de sistemul de incalzire utilizat si se emit deciziile directorului executiv de acordare sau de rspingere a dreptului.
(2) Prin decizia directorului executiv de aprobare a dreptului care priveste suplimentul pentru locuire, cuantumul acestuia se stabileste in fiecare an, pentru toata perioada sezonului rece respectiv.
(3) Pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, situatia centralizatoare privind deciziile directorului executiv, care contine datele de identificare ale titularilor venitului minim de insertie, cuantumul ajutorului si numarul deciziei emise, se transmit electronic furnizorilor de energie termica, de gaze naturale sau de energie electrica, dupa caz.
(4) Modelul listei titularilor de contract prevazuta la alin.(3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) In termen de maxim 5 zile de la emiterea dispozitiilor primarului de aprobare sau respingere a cererii, precum si a deciziilor directorului executiv privind aprobarea sau respingerea dreptului la venit minim de insertie, acestea se comunica titularului dreptului si, dupa caz, titularului contractului incheiat cu furnizorul din sistemul utilizat pentru incalzirea locuintei.

Art. 54 - (1) In vederea acordarii venitului minim de insertie numai pentru suplimentul pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, termenul limita de depunere a documentelor prevazute la art.32 alin.(1), la primaria in a caror raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta solicitantii, este data de 15 septembrie a fiecarui an.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor care beneficiaza de venit minim de insertie la data de 31 august, titularul dreptului trebuie sa depuna la primarie declaratia pe proprie raspundere pentru recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, completata in conditiile art.53 alin.(3), in perioada cuprinsa intre 1-15 septembrie a fiecarui an.
(3) Pana la data de 15 octombrie a fiecarui an, se verifica, la nivel de primarie si agentie nationala, indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru combustibili solizi si petrolieri, se calculeaza cuantumul acestuia si se emit deciziile directorului executiv privind acordarea sau respingerea dreptului.
(4) Transmiterea catre titularii venitului minim de insertie a dispozitiilor primarului de aprobare sau respingere a cererii, precum si a deciziilor directorului executiv privind acordarea sau respingerea dreptului se face in termenele prevazute la art.53. alin.(5).
(5) Pentru beneficiarii de ajutor pentru combustibili solizi si petrolieri, stabilirea dreptului si efectuarea platilor se face o singura data pentru toata perioada sezonului rece.

Art. 55 - (1) In situatia in care solicitantii suplimentului pentru locuire depun cererea, respectiv declaratia pe proprie raspundere privind recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si, dupa caz, documentele doveditoare privind acordarea ajutoarelor pentru pentru energie termica, gaze naturale si energie electrica la o data ulterioara termenelor prevazute la art.53 alin.(1) si (2), suplimentul pentru locuire se acorda incepand cu luna in care se emite decizia directorului executiv de acordare a dreptului.
(2) In cazul in care intervin modificari in componenta familiei si a veniturilor acesteia, titularii suplimentului pentru locuire procedeaza conform prevederilor art.45 alin.(1).
(3) Modificarile privind cuantumul sumei aferente suplimentului pentru locuire acordat sau, dupa caz, incetarea dreptului se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au fost comunicate modificarile prevazute la alin.(2).

Art. 56 - (1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termica ori de gaze naturale impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de energie termica sau de gaze naturale.
(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevazute la alin. (1) incheie un proces- verbal constatator al carui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal constatator, asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general pe consumatori individuali.
(4) Pana la data de 5 a fiecarei luni, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevazuti la alin. (1) situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(5) Pentru beneficiarii care locuiesc in locuinte sociale si care nu sunt organizati in asociatie de locatari, atributiile acesteia se preiau de catre autoritatea administratiei publice locale care le administreaza.
(6) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplica furnizorilor cu un numar de peste 1.000 clienti, precum si in situatia existentei de repartitoare de incalzire in cazul energiei termice sau in situatiile in care reglementarile legale in domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun in alt fel.

Art. 57 - (1) Pe baza situatiei centralizatoare prevazuta la art.59 alin.(4), respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de energie termica furnizata in sistem centralizat, de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica calculeaza contravaloarea energiei termice, a gazelor naturale si a energiei electrice ce se va evidentia in factura.
(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare de energie termica in sistem centralizat sau de furnizare de gaze naturale, factura prevazuta la alin.(1) este insotita de situatia detaliata care cuprinde beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, precum si suma individuala de plata ce va fi suportata de beneficiar ca diferenta dintre contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat si contravaloarea consumului inregistrat.
(3) In cazul consumatorilor care au contracte individuale de furnizare de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale sau de energie electrica, in factura emisa de furnizori se evidentiaza contravaloarea totala a consumului inregistrat, contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat si suma ramasa de plata in sarcina titularului de contract, respectiv a beneficiarului ajutorului pentru incalzirea locuintei.
(4) In situatia prevazuta la art. 56 alin.(5) factura se emite pe numele primariei, prevederile alin.(1) - (3) aplicandu-se corespunzator.

Art. 58 - (1) Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii emise de furnizorul de energie termica in sistem centralizat sau de gaze naturale, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali, tinand cont de ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile prezentei legi.
(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari prevazute la alin.(1), defalcarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum doua zile de la intocmire.
(3) Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru energie termica in tabelul cu cheltuielile de intretinere.

Art. 59 - (1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art.53 alin.(4) si la art. la art.56 alin.(4), respectiv a consumului inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de energie termica in sistem centralizat, gaze naturale si, respectiv, de energie electrica elaboreaza borderoul de plata care se transmite agentiei territoriale pentru decontare.
(2) Modelul borderoului prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare ale prezentei legi.

Sectiunea a 3-a
Obligatiile beneficiarilor

Art. 60 - Titularul venitului minim de insertie are obligatia sa comunice primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul/resedinta, in conditiile art.45 alin.(1), orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de maxim 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 61 - (1) Persoanele singure si familiile beneficiare au obligatia sa depuna la primarie, din 3 in 3 luni, declaratia pe proprie raspundere prevazuta la art.45 alin.(1).
(2) Declaratia, prevazuta la alin.(1), se completeaza conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare ale prevederilor prezentei legi.

Art. 62 - (1) Persoanele apte de munca care nu obtin venituri din salarii sau din alte activitati, au obligatia sa se prezinte ori de cate ori sunt solicitati de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliu sau resedinta, in vederea participarii la masuri de stimulare ocuparii fortei de munca, si de a face dovada din 3 in 3 luni ca si-au pastrat calitatea de persoana in cautarea unui loc de munca.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare ale venitului minim de insertie care consta numai in supliment pentru locuire, obligatia prevazuta la alin.(1) nu se aplica.

Art. 63 - (1) In cazul familiilor beneficiare de venit minim de insertie care include componenta de ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia respectiva are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 10 lei, respectiv 0,02 ISR. Pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.

Art. 64 - (1) Persoana singura si familiile beneficiare de venit minim de insertie care au dreptul stabilit de cel putin 6 luni, au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii, mentinerea dreptului la venit minim de insertie nu este conditionata de obligatia de a achita taxele si impozitele locale.
(3) Obligatia prevazuta la alin.(1) nu se aplica beneficiarilor de venit minim de insertie care consta numai in suplimentul pentru locuire.

Art. 65 - In cazul familiilor care beneficiaza de stimulentul pentru educatie timpurie, titularul dreptului are obligatia de a depune, la agentia teritoriala la care se afla in evidenta, din 4 in 4 luni, adeverinta prevazuta la art.36 alin.(2).

Sectiunea a 4-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale si a ale altor institutii

Art. 66 - (1) Pentru persoanele singure si familiile beneficiare de venit minim de insertie care include componenta de ajutor social, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze evaluarea initiala si sa elaboreze planul de interventie, conform prevederilor art.47 din Legea nr.292/2011privind asistenta sociala.
(2) Autoritatile administratiei publice locale vor avea in vedere, in planurile anuale de actiune privind serviciile sociale proprii, prevazute la art.112 alin.(3) lit.b) din Legea nr.292/2011privind asistenta sociala, infiintarea si acordarea, dupa caz, de servicii de consiliere sociala, psihologica si vocationala, servicii de planning familial, precum si orice alte servicii sociale necesare solutionarii nevoilor persoanelor singure si familiilor prevazute la alin.(1).

Art. 67 - In situatia in care livretul de familie, prevazut de lege, nu este completat la zi cu modificarile survenite in componenta familiei, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l actualiza in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a dreptului.

Art. 68 - (1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazuta la art.63 alin.(1) de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social, primarii au urmatoarele obligatii:

 • a) sa intocmeasca anual un plan de actiuni/lucrari de interes local, care se poate revizui semestrial;
 • b) sa tina evidenta orelor de munca efectuate, pentru activitatile si lucrarile de interes local, de catre persoanele apte de munca;
 • c) sa asigure persoanelor prevazute la lit.b) instructajul privind protectia si securitatea la locul de munca;
 • d) sa afiseze lunar, la sediul propriu, planul de actiuni/lucrari de interes local pe luna in curs, lista beneficiarilor de venit minim de insertie, lista persoanelor care urmeaza sa efectueze activitati sau lucrari de interes local, precum si situatia activitatilor/lucrarilor efectuate in luna anterioara;
 • e) sa transmita trimestrial, pe suport electronic, catre agentia teritoriala, evidenta prevazuta la lit.b).

(2) Orele de munca aferente regimului normal de lucru, prevazut la art.63 alin. (1), se calculeaza proportional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor socialde care beneficiaza familia, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(3) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus.
(4) Obligatia de a presta activitatile sau lucrarile prevazute in planul de actiuni/lucrari de interes local prevazut la alin.(1) lit.a) poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca.
(5) Neindeplinirea obligatiei de a presta activitati/lucrari de interes local pe o perioada mai mare de 30 de zile conduce la suspendarea platii ajutorului social.

Art. 69 - (1) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la art.64 alin.(1) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior, pentru persoanele singure si familiile aflate in plata la aceasta data pentru ajutor social si/sau alocatie pentru familia cu copii si care au aceste drepturi stabilite de cel putin 6 luni.
(2) Pentru persoanele singure si familiile prevazute la alin. (1) care nu si-au achitat, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, impozitele si taxele locale prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea.
(3) In situatia in care, pana la data de 31 martie a fiecarui an, nu se achita obligatiile de plata catre bugetul local, primarul transmite, in termen de maxim 5 zile de la data prevazuta la alin.(2), lista nominala a persoanelor carora li se va suspenda dreptul la ajutor social si/sau alocatia pentru familia cu copii.

Art. 70 - (1) Personalul din cadrul primariilor si agentiilor teritoriale are obligatia de a asigura informarea si consilierea potentialilor beneficiari cu privire la conditiile de acordare a venitului minim de insertie, modalitatea de completare a formularului de cerere, documentele doveditoare necesare, obligatii si drepturi.
(2) Primariile au obligatia de a afisa la sediul propriu, intr-un loc vizibil, instructiuni privind nivelele de venit prevazute de lege, categoriile de venituri care se iau in calcul in vederea acordarii dreptului la venit minim de insertie, modul de calcul al veniturilor lunare ale familiei, precum si lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de insertie prevazuta la art.10 alin.(3).
(3) Primarii au obligatia de a posta pe site-ul propriu legislatia in vigoare privind venitul minim de insertie, precum si toate documentele si formularele prevazute de lege ce trebuie completate de furnizori.

Art. 71 - (1) Pentru facilitarea accesului solicitantilor la acordarea venitului minim de insertie, agentiile teritoriale au obligatia de a posta pe site-ul propriu toate documentele si formularele prevazute de lege ce trebuie completate de solicitanti, precum si instructiuni privind depunerea si completarea acestora.
(2) In aplicarea prevederilor art. 21, agentiile teritoriale au obligatia de a transmite anual, inspectoratelor scolare, lista copiilor de varsta scolara din familiile beneficiare de alocatie pentru familia cu copii, in termenul stabilit de comun acord.

Art. 72 - (1) In vederea verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 62 alin.(1), agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca au obligatia de a transmite lunar, agentiilor teritoriale si primariilor, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala.in format electronic.
(2) Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin.(1), agentiile teritoriale transmit agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, lista persoanelor apte de munca din familiile aflate in plata pentru componentele prevazute la alin.(1), pana la data de 5 a fiecarei luni.

Art. 73 - (1) Pentru verificarea conditiei privind frecventarea cursurilor de catre copiii de varsta scolara din familiile beneficiare de alocatie pentru familia cu copii, inspectoratul scolar are obligatia sa transmita agentiei teritoriale, in luna urmatoare incheierii semestrului scolar situatia prevazuta la art.46 alin.(2) lit.c).
(2) Situatia prevazuta la alin.(1) se transmite electronic, in formatul convenit cu agentiile teritoriale si contine, in mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor si al reprezentantilor familiei si numarul de absente nemotivate inregistrate de fiecare copil, defalcate pe fiecare luna a semestrului.
(3) Pentru stabilirea, precum si pentru mentinerea dreptului la stimulentul pentru educatie timpurie, conducatul cresei/gradinitei are obligatia de a elibera, la cererea reprezentantului familiei, adeverinta prevazuta la art.36 alin.(1), respectiv adeverinta prevazuta la art.46 alin.(1) lit.b).

Art. 74 - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Persoanelor Varstnice verifica si monitorizeaza, prin directiile de specialitate si prin institutiile abilitate din subordine sau coordonare, aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru efectuarea activitatilor de verificare si monitorizare prevazute la alin.(1), primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica, precum si celelalte institutii implicate in acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege, au urmatoarele obligatii:

 • a) de a furniza toate informatiile solicitate de agentiile teritoriale referitoare la drepturilor;
 • b) de a pune la dispozitia inspectorilor sociali si a organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor varstnice, documentele care au stat la baza acordarii drepturilor, precum si actele referitoare la platile efectuate.

(3) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pot efectua, in caz de autosesizare sau la sesizarea/solicitarea unor terti, verificari in teren la domiciliul beneficiarilor.

CAPITOLUL IV

Finantarea venitului minim de insertie

Sectiunea 1
Suspendarea si incetarea dreptului

Art. 75 - (1) Suspendarea acordarii venitului minim de insertie sau a oricarei din componentele acestuia, prevazute la art. art.3 alin.(2), se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Suspendarea acodarii ajutorului social si /sau a alocatiei pentru familia cu copii se realizeaza dupa cum urmeaza:

 • a) pe o perioada de maxim 3 luni, in situatia in care nu se indeplineste obligatia prevazuta la art. 62 alin.(1) si art. 63 alin.(1);
 • b) pe o perioada de maxim 5 luni, in situatia in care nu se indeplineste obligatia prevazuta la art.64 alin.(1);
 • c) pe o perioada de maxim 3 luni, in situatia in care agentia teritoriala constata, pe baza documentelor privind componenta familiei si veniturile acesteia transmise de primar, faptul ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social si /sau a alocatiei pentru familia cu copii;
 • d) pe o perioada de maxim 3 luni, in cazul in care, in urma controalelor efectuate de inspectorii sociali si reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei se constata date eronate cu privire la veniturile si componenta familiei;
 • e) in situatia in care, pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

(3) Suspendarea acordarii ajutorului social, pe o perioada de maxim 3 luni, se face si in cazul in care nu se indeplineste obligatia prevazuta la art. 65 .
(4) Suspendarea acordarii alocatiei pentru familia cu copii se face numai pentru copilul/copiii pentru care s-a luat decizia plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, pe perioada cand acesta se afla la un asistent maternal, la o familie de plasament sau intr-un serviciu social de tip rezidential. In aceasta situatie, copilul nu mai este luat in calcul la stabilirea venitului net lunar /membru de familie si nici la stabilirea cuantumului alocatiei pentru familia cu copii.
(5) In cazul in care titularul dreptului, in termenul maxim de suspendare, face dovada indeplinirii obligatiilor prevazute la alin.(2) lit.a) - c) si la (3), perioada de suspendare inceteaza incepand cu luna urmatoare datei depunerii documentelor doveditoare la primarie.
(6) Reluarea platilor aferente drepturilor suspendate se face incepand cu luna urmatoare datei emiterii, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale, a deciziei de incetare a suspendarii platii dreptului.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin.(2) lit.a) - c) si la alin.(3), sumele aferente platilor prevazute la alin.(6) se calculeaza incepind cu luna urmatoare celei in care s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege.
(8) In cazul indeplinirii obligatiei privind achitarea impozitelor si taxelor catre bugetele locale conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut la alin.(2) lit.c), reluarea platilor se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv cu sumele aferente lunilor de suspendare.

Art. 76 - (1) In situatiile prevazute la art.75 alin.(2) lit.d) si e) directorul executiv solicita primarului efectuarea verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului, inclusiv verificarea in teren.
(2) In functie de cele constatate la verificarile realizate conform prevederilor art.37, primarul emite o noua dispozitie de acordare sau, dupa caz, de incetare a dreptului.
(3) In baza dispozitiei primarului, prevazuta la alin.(3), se emite decizia prevazuta la art.42 alin.(2) care contine cuantumul modificat al dreptului.
(4) In situatia prevazuta la art.75 alin.(2) lit.e), daca se constata ca se mentin conditiile de eligibilitate care au stat la baza acordarii dreptului, reluarea platilor aferente dreptului se face in baza formularului de verificare in teren si a declaratiei pe proprie raspundere privind componenta si veniturile familiei, iar achitarea sumelor aferente dreptului pe perioada de suspendare se realizeaza doar in baza unei cereri a titularului dreptului.

Art. 77 - (1) In baza prevederilor art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.125 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii dreptului la ajutor social.
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de bugetele locale, aceasta este comunicata directorului executiv la agentiei teritoriale, iar suspendarea prevazuta la art.75 alin.(2) lit.b) se aplica numai familiilor si persoanelor singure care, pana la data verificarii nu si-au achitat obligatiile inclusiv in conditiile alin.(1).

Art. 78 - In cazul in care, pe perioada suspendarii platii venitului minim de insertie, stabilita pentru situatia prevazuta la art. 75 alin.(2) lit.b), intervine o alta situatie de suspendare, iar titularul dreptului face dovada achitarii obligatiilor legale de plata fata de bugetul local, plata dreptului se face numai pe perioada in care nu se suprapun situatiile de suspendare, cu exceptia celor prevazute la art.75 alin.(2) lit.c) si d).

Art. 79 - (1) Incetarea dreptului se face prin dispozitie scrisa a primarului si se refera atat la venitul minim de insertie, in ansamblul sau, cat si la oricare din componentele sale prevazute la art.3 alin.(2).
(2) Incetarea dreptului la venit minim de insertie sau a dreptului la ajutor social, la alocatia pentru copii sau la suplimentul pentru locuire se face incepand cu luna urmatoare incetarii sau constatarii neindeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, precum si in situatia prevazuta la art. 37 alin.(6).
(3) Incetarea dreptului la ajutor social si/sau la alocatia pentru familia cu copii are loc astfel:

 • a) incepand cu luna urmatoare expirarii perioadelor de suspendare, in cazul in care beneficiarii nu indeplinesc obligatiile aflate in sarcina lor, pentru situatiile prevazute la art.75 alin.(2), lit.a) - c) si la alin.(3);
 • b) incepand cu luna urmatoare expirarii perioadelor de suspendare prevazute la art. 75 alin.(2) lit.d) - e), in cazul in care, urmare a verificarii efectuate conform prevederilor art. 76 alin.(1), se constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.

(4) Dispozitia primarului prevazuta la alin.(1) se transmite agentiei teritoriale si titularului dreptului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
(5) In situatia de incetare prevazuta la alin.(3) lit. a) ca urmare a neindeplinirii obligatiei prevazuta la art. 62 alin.(1), numai in cazul ajutorului social, persoana singura sau familia va putea solicita un nou drept dupa o perioada de 6 luni.

Art. 80 - (1) Modificarea cuantumului venitului minim de insertie se face prin decizie a directorului executiv, in conditiile art.45.
(2) Modificarea cuantumului venitului minim de insertie realizeaza in urmatoarele situatii:

 • a) in cazul in care au intervenit modificari ale veniturilor familiei si/sau in componenta acesteia care conduc la diferente mai mari de 10 lei, respectiv 0,02 ISR fata de cuantumul stabilit initial;
 • b) in situatia in care au intervenit perioade de suspendare a acordarii unia din ajutoarele care compun venitul minim de insertie, prevazute la art.3 alin.(2);
 • c) in situatia in care a incetat dreptul la acordarea unuia din ajutoarele prevazute la alin.(1);
 • d) in situatia in care se aplica diminuarea cuantumului alocatiei pentru familia cu copii, conform prevederilor art.18 alin.(3).

(3) Modificarea cuantumului venitului minim de insertie se face incepand cu luna urmatoare constatarii situatiilor prevazute la alin.(2).

Art. 81 - (1) Suspendarea acordarii dreptului la stimulentul pentru educatie timpurie se face prin decizie a directorului executiv, pe o perioada de maxim 3 luni, in cazul in care titularul dreptului la venit minim de insertie sau reprezentantul legal al familiei nu indeplineste obligatia prevazuta la art. 65.
(2) In situatia in care, in perioada de suspendare prevazuta la alin.(1), se depune la agentia teritoriala adeverinta prevazuta la art. 65, in termen de maxim 3 zile de la data depunerii acesteia, directorul executiv emite decizia de incetare a suspendarii si de reluare a platii.
(3) In cazul in care, pana la data expirarii perioadei prevazute la alin.(1), nu se face dovada indeplinirii obligatiei prevazute la art.19 alin.(1), directorul executiv emite decizia de incetare a dreptului, incepind cu luna urmatoare.
(4) Deciziile directorului executiv privind suspendarea sau incetarea dreptului la stimulentul pentru educatie timpurie se comunica titularului dreptului in termen de 10 zile de la emitere.

Art. 82 - (1) Dispozitiile primarului privind suspendarea sau incetarea dreptului se comunica agentiilor teritoriale si titularilor dretului in termen de 5 zile de la emitere.
(2) Deciziile directorului executiv prevazute la art. 75 alin.(1) si la art.76 alin.(3) se comunica primarului si titularului dreptului, in termen de 5 zile de data emiterii lor.
(3) Modelul deciziei directorului executiv privind suspendarea dreptului, precum si modelul dispozitiei primarului privind incetarea dreptului se stabileste prin normele metodologice de aplicare ale prevederilor prezentei legi.

Sectiunea a 2-a
Plata drepturilor

Art. 83 - (1) Fondurile necesare pentru plata venitului minim de insertie, precum si pentru plata stimulentului pentru educatie timpurie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Fondurile necesare pentru plata masurilor de protectie sociala si a ajutoarelor lunare pentru incalzirea locuintei, prevazute la art.28, se asigura din bugetele locale.

Art. 84 - (1) Plata sumelor acordate cu titlul de venit minim de insertie, aferente ajutorului social si/sau alocatiei pentru familia cu copii, se efectueaza lunar, de catre agentiile teritoriale.
(2) In cazul suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, plata acestuia se face o singura data, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece sau , in situatia prevazuta la art.55 alin.(1), incepand cu luna urmatoare datei emiterii dispozitiei primarului, pentru lunile ramase.
(3) In cazul stimulentului pentru educatie timpurie, plata acestuia se face intr-o singura transa, pentru suma calculata pe o perioada de 3 luni, iar decontarea se realizeaza in luna imediat urmatoare depunerii adeverintei prevazute la art. 65.

Art. 85 - (1) Plata venitului minim de insertie, cu exceptia sumelor aferente ajutoarelor pentru incalzirea locuintei prevazute la art. 22 alin.(2) lit.a) - c) se realizeaza pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal sau in cont de card.
(2) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, agentiile teritoriale efectueaza plata prin intermediul Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decat cel utilizat in cazul altor drepturi de asistenta sociala, in limitele comisionului stabilit prin legea bugetara anuala.
(3) In cazul achitarii drepturilor in cont curent personal sau cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
(4) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala incheie conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(5) Editarea madatelor postale prevazute la alin.(2) se face fie direct de care agentiile teritoriale, fie pe baza de conventii sau contracte incheiate cu prestatori de astfel de servicii. Modelul mandatelor se stabileste in cadrul conventiei prevazute la alin.(4).
(6) Fondurile necesare achitarii comisionului prevazut la alin. (2) si (3), precum si tiparirii mandatelor postale se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor de venit minim de insertie.

Art. 86 - (1) Plata sumelor aferente ajutorului pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale se face la furnizori.
(2) Termenul limita pana la care se poate solicita, de catre primari, respectiv furnizori, decontarea sumelor prevazute la alin.(1), este de 31 iulie.
(3) Decontarea sumelor aferente ajutoarelor pentru incalzire prevazute la alin.(1) se face in functie de valoarea consumului, dar numai in limita ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este indreptatit.
(4) Decontarea sumelor prevazute la alin.(3) se realizeaza lunar, de catre agentiile teritoriale, pe baza borderourilor centralizatoare.
(5) Dupa termenul prevazut la alin. (2), sumele care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se vor suporta din bugetele locale.

Art. 87 - (1) Cheltuielile administrative necesare verificarilor efectuate de primarii in vederea acordarii sau incetarii dreptului la venit minim de insertie se asigura din bugetele locale.
(2) Cheltuielile administrative necesare stabilirii sau suspendarii dreptului la venit minim de insertie, precum si la stimulentul pentru educatie timpurie se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Eliberarea adeverintelor necesare stabilirii dreptului la una sau mai multe componente ale venitului minim de insertie, inclusiv a adeverintelor medicale, se realizeaza de catre organele abilitate cu titlu gratuit.

Art. 88 - Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica, energie electrica sau de gaze naturale, platite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale sau a energiei electrice, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de agentiile teritoriale ori de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se vor colecta in conturile tip ESCROW deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica, furnizorii de gaze naturale si furnizorii de energie electrica.

Art. 89 - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de venit minim de insertie, se recupereaza de la titularul dreptului, in termenul genral de prescriptie prevazut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare a sumelor platite necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Sumele platite necuvenit se recupereaza dupa cum urmeaza:

 • a) daca beneficiarul primeste in continuare venit minim de insertie sau oricare dintre componentele acestuia, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;
 • b) daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii debitului si titularul consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta va achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare;
 • c) daca titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei si nu exista posibilitatea recuperarii din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale, care constituie titlu executoriu conform alin. (3), debitul se transmite la organele de executare silita, aceasta institutie urmand sa confirme preluarea in continuare a urmaririi debitului respectiv;
 • d) debitorii declarati insolvabili se scad din activul agentiei teritoriale si se trec intr-o evidenta speciala, cu respectarea procedurilor legale.

(5) In situatia in care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, in conditiile alin.(4), se va face de la ceilalti membri majori ai familiei, in calitate de beneficiari ai dreptului.
(6) In situatia in care beneficiarul, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de venit minim de insertie.
(7) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.

Art. 90 - (1) Prin exceptie de la prevederile art.89 alin.(1), pentru situatia prevazuta la art.18 alin.(3) lit.a), recuperarea sumelor aferente alocatiei pentru familia cu copii, acordate in cuantum integral in lunile in care copilul/copiii inregistreaza absente nemotivate, se face prin aplicarea diminuarii procentuale a cuantumului, in functie de numarul de copii la platile ce se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost transmisa situatia prevazuta la art.46 alin.(2) lit.c), pentru o perioada egala cu numarul de luni in care s-au inregistrat absentele nemotivate.
(2) In cazul in care alocatia pentru familia cu copii s-a acordat in cuantum integral pe parcusul uneia sau mai multor luni din perioadele prevazute la art.18 alin.(3) lit.b) - d), recuperarea sumelor acordate necuvenit se face, in transe egale, din sumele aferente alocatiei la care are dreptul familia.

Art. 91 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de venit minim de insertie, se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei de recuperare, in conditiile legii.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) sumele cu titlu de beneficii de asistenta sociala reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice se recupereaza in conditiile prevazute de art. 731 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru recuperarea sumelor cu titlu de beneficii de asistenta sociala prevazute la alin. (2) reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, termenul de prescriptie este cel prevazut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sumele platite necuvenit post fi executate silit numai dupa expirarea termenului prevazut la alin.(1).

CAPITOLUL V

Alte drepturi complementare venitului minim de insertie

Art. 92 - (1) Membrii familiei beneficiare de venit minim de insertie care include componenta de ajutor social, beneficiaza de asigurare sociala de sanatate, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile legii, ca beneficiu suplimentar.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru membrii familiei beneficiare de ajutor social se plateste de catre agentiile teritoriale si se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra cuantumului ajutorului social, fara sumele suplimentare reprezentate de alocatia pentru familiile pentru copii si suplimentul pentru locuire.
(3) Contributia de asigurari sociale de sanatate se asigura, dupa cum urmeaza:

 • a) pentru titularul venitului minim de insertie., in cazul in care acesta, respectiv niciunul din membrii familiei nu sunt asigurati, ceilalti membrii fiind considerati co-asigurati;
 • b) pentru membrul familiei neasigurat conform legii si care nu poate fi considerat co- asigurat pentru niciunul dintre ceilalti membrii majori ai familiei.

(4) Agentiile teritoriale au obligatia sa vireze lunar, caselor de asigurari de sanatate teritoriale, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) In situatia prevazuta la art. 91, sumele cu titlu de contributie de asigurari sociale de sanatate nu se mai recupereaza.

Art. 93 - (1) Pentru locuintele aflate in proprietatea persoanelor singure si familiilor beneficiare de venit minim de insertie care include componenta de ajutor social, prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, se plateste de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, ca beneficiu suplimentar.
(2) Procedura de plata a primei obligatorii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) In situatia prevazuta la art. 89, sumele cu titlu de prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nu se mai recupereaza.

Art. 94 - (1) In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de venit minim de insertie care include componenta de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de inmormantare.
(2) Ajutorul prevazut la alin.(1) se suporta din bugetul local si se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul sau sotia supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.

Art. 95 - (1) La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, se pot aproba, prin hotarare a Guvernului, ajutoare de urgenta destinate familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate ce pot apare din cauza calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, bolilor grave, precum si ca urmare a altor situatii ce pot conduce la aparitia riscului de excluziune sociala.
(2) Ajutoarele de urgenta prevazute la alin.(1) nu sunt supuse impozitului pe venit si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi de asistenta sociala.

Art. 96 - (1) Autoritatile administratiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotarare a consiliilor locale, urmatoarele ajutoare:

 • ajutoare de urgenta pentru beneficiarii si situatiile prevazute la art.98 alin.(1);
 • b) ajutoare comunitare, in bani si/sau in natura, destinate persoanelor singure si familiilor cu situatie socio-economica precara, pe baza nevoilor identificate prin ancheta sociala.

CAPITOLUL VI

Raspunderea juridica

Art. 97 - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza nerespectarea prevederilor prezentei legi, dupa cum urmeaza:

 • a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, in cazul emiterii dispozitie primarului de acordare a venitului minim de insertie cu nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, respectiv cele cu privire la veniturile si componenta familiei, verificarea documentelor doveditoare si a obligatiilor beneficiarilor;
 • b) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, in cazul emiterii, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale, a deciziilor privind stabilirea dreptuliui la venitul minim de insertie fara dispozitia primarului de acordare a dreptului;
 • c) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru nerespectarea, de catre personalul serviciilor publice de la nivelul primariilor, a prevedrilor art.37 alin.(1)-(3) si art.39 alin.(1);
 • d) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea, de catre primar a prevederilor art.37 alin.(5), art.38, art.39 alin.(1), art. 66 alin.(1), art.68 alin.(1)-(4), art.69 alin.(1);
 • e) cu amenda de 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art.69 alin.(1) de catre personalul serviciului de specialitate al primariei;
 • f) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre furnizor a prevederilor art.47, art.51 alin.(3), art.56 alin.(1) si (2), art.57 alin.(1) - (5), art.59 alin.(1) - (5) si art.74 alin.(2);
 • g) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre asociatia de proprietari/locatari a dispozitiilor art.56 alin. (1) - (4) si art.58 alin.(1) - (3);
 • h) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre primari, agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, inspectoratele scolare si conducatorii creselor/gradinitelor, a prevederilor art.74 alin.(2);
 • i) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre agentiile teritoriale a prevederilor art. 71 alin.(1) si ale art.72 alin.(2);
 • j) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre inspectoratele scolare a prevederilor art. 73 alin.(1),
 • k) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre conducatorii creselor/gradinitelor a obligatiei prevazuta la art.73 alin.(3);
 • l) cu amenda de la 200 lei la 500 lei, pentru nerespectarea, de catre primari, a prevederilor art.70 alin.(1);
 • m) cu amenda de la 200 lei la 500 lei, in situatia in care titularul dreptului completeaza incorect datele si informatiile prevazute in formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum si in cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art.60.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

 • a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si de inspectorii sociali din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiilor teritoriale, pentru contraventiile prevazute la alin. (1);
 • b) primar, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), lit.e), lit.f) si lit. g).

(3) In situatia in care aplicarea sanctiunilor prevazute in comun se realizeaza de catre unul dintre organele de control prevazute la alin. (2), la verificarea efectuata de celalalt organ de control, in raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevazute la alin. (1).
(4) Procesele-verbale intocmite de catre personalul cu atributii de control prevazut la alin.(2) lit.a) se transmit, in fotocopie, la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(5) Nerespectarea prevederilor art.88 constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art.1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(5) se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 98 - (1) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la art.97 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(2) Prevederile referitoare la contraventii prevazute la art.97 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 33, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 99 - Dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea sau incetarea dreptului la venit minim de insertie, precum si deciziile directorului executiv privind acordarea dreptului la stimulentul prevazut la art.19 alin.(1) se pot ataca potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 100 - Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 101 - (1) Inspectorii sociali din Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala efectueaza anual controale periodice la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, in scopul verificarii respectarii aplicarii prevederilor prezentei legi.
(2) La solicitarea directorului executiv al agentiei teritoriale, inspectorii sociali efectueaza vizite in teren la beneficiarii de venit minim de insertie in scopul verificarii indeplinirii condiiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.

Art. 102 - (1) Sumele cu titlu de beneficii de asistenta sociala prevazute la 91 alin.(2) constatate ca prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, nerecuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ordonante se recupereaza in conditiile 91 alin. (1) si (4).
(2) Pentru sumele prevazute la alin. (1) termenul de 180 de zile se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 103 - In situatia in care se constata cresterea valorii indicatorului privind saracia severa, stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice cu peste 5 % fata de valoarea de referinta, exprimata in lei, prevazuta la art. 15 alin.(2), nivelul venitului mediu net lunar/membru de familie luat in calcul la stabilirea cuantumului venitului minim de insertie, pentru fiecare din ajutoarele financiare prevazute la art.3 alin.(2) se modifica corespunzator prin hotarare a Guvernului, la peopunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. 104 - In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice poate emite instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului.

Art. 105 - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2017.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 180 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elaboreaza normele metodologice de aplicare care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) In termenul prevazut la alin.(1) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala are obligatia de a lua masurile administrative necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.
(5) In situatia exceptionala in care masurile administrative prevazute la alin.(4) nu pot fi luate pana la data prevazuta la alin.(1), termenul de intrare in vigoare a prezentei legi se proroga pana la 31 martie 2018.

Art. 106 - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile de ajutor social stabilite in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a celor de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii nr.277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele de ajutor pentru incalzire in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare inceteaza de drept.
(2) Drepturile restante cu titlu de ajutor social stabilite in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a celor de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii nr.277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare se vor achita titularilor acestora odata cu primul drept de venit minim de insertie.
(3) Daca, in termen de 60 zile de la plata prevazuta la alin.(2), in evidenta agentiei teritoriale se inregistreaza, in continuare drepturi restante cu titlu de ajutor social sau alocatie pentru sustinerea familiei, titularul este obligat sa solicite in scris agentiei teritoriale acordarea lor in termen de cel mult 30 zile de la expirarea termenului de 60 zile. Dupa aceasta data drepturile se prescriu.
(4) Pentru titularii de ajutor social carora li s-a platit asigurarea obligatorie a locuintei, dar pentru care retinerile din drept nu au acoperit suma integrala, aceasta se recupereaza din drepturile de venit minim de insertie acordate in baza prezentei legi. Celelalte persoane au obligatia de a achita agentiei teritoriale diferenta ramasa.

Art. 107 - Pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezenta lege, cererile se vor depune cu 60 zile inainte de intrarea in vigoare a legii, inclusiv in cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a celor de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii nr.277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 108 - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează